Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 21  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 35, str. 195-206
Hristijanizacija lika Aleksandra Velikog u Romanu o Aleksandru Velikom
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Odsek za filologiju, Studijska grupa Srpski jezik i književnost

e-adresajelena.todorovic91@yahoo.com
Ključne reči: roman; Aleksandar Veliki; hristijanizacija; srednjovekovni vladar; viteški kodeks; sveti ratnik; konfiguracija karaktera
Sažetak
U radu se bavimo srpskom verzijom Romana o Aleksandru Velikom analizirajući lik Aleksandra Velikog. Može se tvrditi da je njegov lik tipski i da je formiran međusobnim uticajima sporednih likova, čija je osnovna funkcija uvek usmerena ka postizanju kompleksnije strukture glavnog lika. U radu je predstavljen razvojni put karaktera Aleksandra Velikog i u kojoj meri se isti uklapa u srednjovekovnu književnost u Srbiji. Radom se teži uočavanju uticaja različitih književnih tradicija na konfiguraciju likova srednjovekovnog Romana o Aleksandru Velikom. To se postiže navođenjem konkretnih primera i praćenjem razvoja Aleksandrovog lika, čime se ističe viteški kodeks kao jedan od glavnih konstituenata lika vladara. Cilj rada je dokazati i objasniti sintezu kojom je nastao lik Aleksandra Velikog kao hrišćanskog vladara i svetog ratnika.
Reference
*** (2010) Aleksandrijada - priča o Makedoncu Aleksandru Velikom. Beograd: PLATP Books, preveo Branimir Štulić
Chevalier, J., Gheerbrant, A. (1983) Riječnik simbola. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske
Elijade, M. (2011) Rasprava o istoriji i religiji. Novi Sad: Akademska knjiga
Elijade, M. (1999) Slike i simboli. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Ferber, M. (2007) A dictionary of literary symbols. Cambridge: CUP
Fraj, N. (1985) Veliki kod(eks) - biblija i književnost. Beograd: Prosveta
Franc, M.L.V. (1987) Proces individuacije. u: Čovek i njegovi simboli, Ljubljana: Mladost
Gajić, N. (2011) Slovenska mitologija. Beograd: Laguna
Konstantinović, Z. (2006) Srpska Aleksandrida. u: Literarno delo i nacionalni mentalitet, Beograd: Alfa
Marinković, R. (1969) Srpska Aleksandrida - istorija osnovnog teksta. Beograd: Filološki fakultet
Meletinski, J.M. (2011) O književnim arhetipovima. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Meletinskiй, E.M. (2009) Uvod u istorijsku poetiku epa i romana. Beograd: Srpska književna zadruga
Ozimić, N. Simbolika ribe i hrišćanstvo. https: //nebojsaozimic.wordpress.com, (5. januara 2016)
Pavlović, B. (2013) Roman o Aleksandru Velikom u srednjovekovnoj Srbiji - viteški model i portret vladara-ratnika. Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 85, str. 7-28
Ređep, J. (1999) Aleksandar Veliki i kralj Milutin - srpska Aleksandrida i Danilov zbornik - paralela. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 47, br. 1, str. 19-34
Srejović, D., Cermanović-Kuzmanović, A. (1987) Rečnik grčke i rimske mitologije. Beograd: Srpska književna zadruga
Tolstoj, S., Radenković, Lj., ur. (2001) Slovenska mitologija enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter book world
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/naslKg1635195T
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.