Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 52, br. 4, str. 167-183
Tekst, autor, kontekst - komparativne paralele Šekspira i Selimovića, Hamleta i Ahmeda Nurudina, Hamleta i Derviša i smrti
Institut za književnost i umetnost, Beograd, Srbija

e-adresamarijaterzic91@gmail.com
Sažetak
Cilj ovog rada je da pokaže političke i društvenoistorijske komparativne paralele između Šekspirove drame Hamlet i romana Derviš i smrt Meše Selimovića kroz niti koje povezuju njihove autore, kao i da pokaže njihovu povezanost sa Fridrihom Ničeom na fonu veličina koje Slobodan Grubačić nalazi kod ovog filozofa, a to su tekst, autor i kontekst. Ovaj rad će porediti okolnosti tjudorovske Engleske Šekspirovog i komunističke Jugoslavije Selimovićevog vremena. Poseban akcenat biće stavljen na iskustvo suočavanja dvojice autora sa graničnim situacijama, a "granične situacije su: antinomična, paradoksalna struktura bića, opšta patnja, borba, greh i smrt…" (Jaspers, 1973, str. 24), kao što su smrti bliskih muških članova primarne, biološke porodice dvojice autora, sina Hamneta i brata Ševkije. To iskustvo Šekspir i Selimović su transponovali u dramu Hamlet i Roman Derviš i smrt. Protagonisti su sudbinski povezani u delima preko smrti oca, odnosno brata. Rad će nastojati da dokaže da, uprkos očiglednim razlikama između dvaju doba u kojima su i jedan i drugi autor živeli i stvarali, postoji konstanta otelovljena u ideologiji, političkoj i, nadasve, religijskoj, koja protagoniste svodi na stupanj subjekta, oduzimajući im pravo ličnog izbora i na slobodnu volju. Ovaj rad će se baviti ulogom istorije u proučavanju književnosti, opresijom pojedinca u renesansnoj Engleskoj i komunističkoj Jugoslaviji, represivnim funkcijama države kao centra moći, o kojoj govori Fuko, i odnosom pojedinca prema vlasti koja je u delima oličena u prominentnim političkim figurama, pre svih makijavelistima Klaudiju i Ajni-efendiji, kroz prizmu novog istorizma (New Historicism).
Reference
Bečanović-Nikolić, Z. (2007) Šekspir iza ogledala - sukob interpretacija u recepciji Šekspirovih istorijskih drama u dvadesetom veku. Beograd: Geopoetika
Bloom, H. (1998) Bloom's Shakespeare Through the Ages: Hamlet, Edited and with an Introduction by Harold Bloom, Bloom's Literary Criticism: An Imprint of Infobase Publishing. New York: Bloom's Literary Criticism
Ćosić, D. (2010) Skica za portret Meše Selimovića. u: Palavestra P. [ur.] Spomenica Meše Selimovića, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 7-12
Ćosović, T. (2020) Motiv slobode kod junaka Šekspirovih tragedija Hamlet, Otelo, Kralj Lir i Magbet u egzistencijalističkom i hrišćanskom ključu. Beograd: Filološki fakultet, odbranjena doktorska disertacija
Greenblatt, S. (2004) The Death of Hamnet and the Making of Hamlet. New York Review of Books, 51: 42-47
Greenblatt, S. (2011) Samooblikovanje u renesansi - od Mora do Šekspira. Beograd: Clio
Grubačić, S. (2006) Aleksandrijski svetionik - tumačenja književnosti od Aleksandrijske škole do postmoderne. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Jaspers, K. (1973) Filozofija egzistencije. Beograd: Prosveta
Jerkov, A. (2004) Zlatna knjiga Meše Selimovića. u: Selimović M. [ur.] Derviš i smrt, Beograd: NIN, 413-433
Kostić, V. (1982) Hamlet Viljema Šekspira. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kot, J. (1963) Šekspir naš savremenik. Beograd: Srpska književna zadruga, Preveo Petar Vujičić. Dostupno na: https://kupdf.net/download/jan-kot-sekspir-nas-savremenik_59f4e07be2b6f5bd0ee4932f_pdf
Lešić, Z. (2003) Novi istoricizam i kulturni materijalizam. Beograd: Narodna knjiga
Niče, F. (2020) Rođenje tragedije. Beograd: Dereta
Palavestra, P. (1991) Književnost - kritika ideologije. Beograd: Srpska književna zadruga
Petrović, M. (1981) Roman Meše Selimovića. Niš: Gradina
Selimović, M. (2004) Derviš i smrt. Beograd: NIN
Selimović, M. (2018) Sjećanja. Beograd: Vulkan
Spremić, M. (2011) Politika, subverzija, moć - novoistorijska tumačenja Šekspirovih velikih tragedija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Šekspir, V. (2007) Hamlet. Beograd: Gramat
Tanasković, D. (2018) Islam - dogma i život. Beograd: Srpska književna zadruga
Wilson, J.D. (1967) What Happens in Hamlet. Cambridge: Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp52-38622
primljen: 04.06.2022.
prihvaćen: 28.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka