Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 2, str. 531-547
Jedan osvrt na novi istorizam
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Pirot

e-adresamilica.rad79@gmail.com
Sažetak
Ovaj rad bavi se pojavom novog istorizma, njegovim osnovnim odlikama i uslovnom podelom na levičarski i desničarski orijentisani novi istorizam. U radu je predstavljena i teorijska baza novog istorizma - Gircova simbolička antropologija i Fukoov društveni model, kao i društveno-istorijski i naučno-stručni uzroci njegovog nastanka. Naročita pažnja posvećena je novoistorijskom proučavanju književnosti renesanse, pa i uzrocima zbog kojih je ovo razdoblje privlačilo pažnju naučnika. Pored toga, uzima se u obzir metodološka i konceptualna sličnost novog istorizma sa feminizmom, revidiranim oblicima marksizma i sa kulturnim materijalizmom.
Reference
Džonatan, D. (2009) Šekspir, kulturni materijalizam i novi istorizam. preveo Zdenko Lešić, www.openbook.ba/izraz/no08/08_jonathan_dollimore.htm, 21. 09. 2009
Felbabov, V. (2002) Pojava novog istorizma. Dometi, 1-4, str. 108-111
Foks-Dženoveze, E. (2002) Književna kritika i politika novog istorizma. Dometi, 29(108111): 149-163
Fuko, M. (1998) Arheologija znanja. Beograd: Plato
Gallagher, C., Greenblatt, S. (2000) Practicing new historicism. Chicago-London: The University of Chicago Press
Geertz, C. (1973) The interpretation of cultures: Selected essays. New York-Oxford: Basic Books
Graf, D. (2002) Kooptiranje. Dometi, 1-4: 108-111
Greenblatt, S. (2005) The Greenblatt reader. Malden: Blackwell Publ
Greenblatt, S. (1983) Murdering peasants: Status, genre, and the representation of rebellion. Representations 1, Feb. www.representations.org, 25. 9. 2009
Greenblatt, S.J. (1990) Learning to curse: Essays in early modern culture. London-New York, itd: Routledge
Grinblat, S. (2002) Ka poetici kulture. Dometi, Sombor, vol. 29, četvorobroj 108-111, str. 43-58
Hauard, D.I. (2002) Novi istorizam u proučavanju renesanse. Dometi, 29(108111): 69-85
Kuljić, T. Postmoderna i istorija. www.kczr.org, 1.9.2009
Milutinović, Z. (1995) Poetika kulture Stivena Grinblata. Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd, br. 15, nov., str. 57-63
Mitchell, S. (2009) The professor of disenchantment: Stephen Greenblatt and the new historicism. www.nyu.edu/classes/stephens/CV.htm, 1. 10. 2009
Sajnfild, A. (2009) Kulturna baština i tržište, regulacija i desublimacija. preveo Zdenko Lešić, www.openbook.ba/izraz/no09/09_alan_sinfield.htm, 28. 8. 2009
Šovalter, E. (1981) Feministička kritika u divljini. www.openbook.ba/izraz/no14/14_elaine_showalter.htm, 9. 9. 2009
Vizer, A.H. (2002) Uvod. Dometi, 29(108111): 59-68
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka