Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
2019, vol. 36, br. 1-3, str. 31-41
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
objavljeno: 18/05/2019
doi: 10.5937/ptp1901031K
Intestansko (zakonsko) nasleđivanje prema zakonu XII tablica
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresa: kovacevicdanijela74@gmail.com

Sažetak

Tekst Zakona XII tablica donet je 451. i 450. g. p.n.e. Originalne bronzane tablice nisu sačuvane kroz Rimsku istoriju. Na osnovu citata brojnih autora može se sa pouzdanošću utvrditi njihov potpuni sadržaj. Treba imati u vidu, kod iznete tvrdnje, u vezi sa njihovom verodostojnošću, da su ih učeni pravnici morali znati napamet da citiraju, a kasnije pravnici su svoj pravnički autoritet gradili na njihovom citiranju. Zakon XII tablica je osnov ius civile-a. Rimljani su duboko kroz istoriju poštovali Zakon XII tablica i smatrali da se njegove odredbene ne mogu ni zakonom ukinuti, pa su praktično novonastalim društvenim odnosima prilagođavali pravne propise, uz poštovanje tradicije vezane za Zakon XII tablica.

Ključne reči

zakon XII tablica; običajno pravo; Gajeve institucije; suus heres; sui heredes; odgantus praximus

Reference

Curzon, L.B. (1996) Roman Law. London
Danilović, J. (1987) Tekstovi iz Rimskog prava. Beograd
Danilović, J., Stanojević, O. (1981) Tekstovi Rimskog prava. Beograd
Danilović, J., Stanojević, O. (1987) Tekstovi iz Rimskog prava. Beograd
Girad (1924) Droit romain. Pariz, VII izdanje
Janbert (1964) L'enseignement actuel du droitromain en France. u: Revie intern. Des droit de L'Antiquite
Jocić, L. (1996) Rimsko pravo. Niš
Maksimović, S., Despotović, D. (2017) Ugovor o kupoprodaji u rimskom pravu. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 7-9, str. 62-71
Puhan, I. (1948) Osnovi Rimskog prava. Beograd
Stanojević, O. (1976) Gaius naster - prilog istorija pravne nauke. Beograd
Stanojević, O. (1987) Gajeve institucije. Beograd: Nolit
Stojčević, D., Romac, A. (1980) Dicta et regulae iuris - Latinska pravna pravila, izreke i definicije sa prevodom i objašnjenjima. Beograd: Savremena administracija
Šarkić, S. (2017) Osnovi Rimskog prava. Beograd