Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 18  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2015, vol. 53, br. 4-6, str. 784-797
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/07/2016
Građanski ortakluk u svetlu pravne tradicije i savremenih zakonskih rešenja
Prekršajni apelacioni sud, Beograd

Sažetak

U ovom radu se analizira Građanski ortakluk, kao poseban ugovor Građanskog prava, kroz pravne izvore koji su deo pravne tradicije i kulture prava i pravne misli uopšte. Postanak i razvoj Građanskog udruživanja vezuje se za prvobitne pravne izvore, koji regulišu položaj i prava čoveka u društvenoj zajednici. Pravna pravila rimskog prava su idejna osnova kasnije regulative, a donošenje građanskih zakonika predstavljalo je sistemsko uređivanje značajnih pitanja u skladu sa dostignutim nivoom pravne kulture i svesti, što se odnosi i na građanski ortakluk. Zajednička svrha i cilj ugovora koji je deo pravnog prometa opredeljuju njegovu pravnu prirodu. Iz tog proizlaze prava i obaveze ugovornih strana. Ugovor o građanskom ortakluku sadrže građanski zakonici i postoji potreba da se ovaj ugovor unese u naš zakonik.

Ključne reči

ugovor o ortakluku; udruživanje ljudi; građanski zakonik; jezik i stil zakona; običajno pravo; prava i obaveze