Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 18  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2011, vol. 59, br. 1, str. 447-462
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 14/09/2011
Od soka do zaštićenog svedoka
Kragujevac

e-adresa: stmadjar@gmail.com

Sažetak

Savremene nedoumice u vezi sa zaštićenim svedocima poslednjih godina su pobudile naročito interesovanje u domaćoj procesnopravnoj teoriji i praksi. Zbog toga se u ovom radu istražuje postojanje elemenata srpskog običajnog prava u savremenom procesnom zakonodavstvu Srbije. Naime, ističe se postojanje ustanove soka - zaštićenog (tajnog) svedoka, rasprostranjene u običajnim pravima mnogih slovenskih naroda. To će biti polazna osnova za ispitivanje u kolikoj meri ova savremena procesnopravna ustanova ima veze sa onom iz slovenske pradavnine. Zatim se analizira primena ovog dokaznog sredstva u srpskom srednjovekovnom procesnom pravu. Najviše naučne građe o tome pruža sudska praksa Dubrovačke republike iz XV i XVI veka, gde se u spisima sa sudskih procesa, u kojima su učestvovali Srbi iz zaleđa, uočava često korišćenje ovog dokaznog sredstva. Ova procesnopravna ustanova održala se u pravnom životu Srba u Crnoj Gori, Hercegovini i Boki sve do kraja XIX veka. Na kraju, uporednom analizom savremene pravne ustanove zaštićenog svedoka i soka kao ustanove (starog srpskog) običajnog prava, biće ukazano na činjenicu da su se nekadašnji i sadašnji pravosudni sistemi suočavali sa istim problemima povodom zaštite svedoka, kao i da su ih rešavali na veoma sličan način.

Ključne reči

Reference

*** Nacrt Zakonika o krivičnom postupku. Ministarstvo pravde Republike Srbije, http://www.mpravde.gov.rs, 24. dec. 2010
*** (2004-2007) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik Srbije, br. 58/04, 85/05, 115/05 i 49/07
*** (2001-2002) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 70/01 i 68/02
Banović, B. (2009) Zaštita žrtava i svedoka u postupcima pred međunarodnim krivičnim sudovima. Pravni život, 13, 1085-1101
Bogišić, V. (1874) Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena - građa u odgovorima iz različnih krajeva Slovenskoga Juga. Zagreb, 563-564 i 639
Bogišić, V. (1999) Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji. Beograd-Podgorica, Izabrana djela, IV
Brkić, S. (2005) Zaštita svedoka u krivičnom postupku. Novi Sad
Brkić, S.S. (2009) Krivičnoprocesna reforma u Srbiji 2009. godine i ustanova zaštite svedoka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 311-332
Ilić, G.P. (2005) Zaštita svedoka i drugih učesnika u krivičnom postupku. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 43, br. 2-3, str. 170-191
Janković, D. (1957) Istorija države i prava feudalne Srbije - XII-XV vek. Beograd: Naučna knjiga
Jasinski, M. (1889) Ustavnaja zemskija gramota litovsko-russkogo gosudarstva. Kiev
Jirecek, H. (1863) Slovanske pravo v Cechach a na Morave. Praha, I
Jireček, K. (1990) Istorija Srba II. Beograd
Jovanović, A.S. (1900) Prinosci za istoriju starog srpskog prava. Beograd, II
Kadlec, K. (1924) Prvobitno slovensko pravo pre X veka. Beograd, preveo i dopunio prof. Dr F. Taranovski
Karadžić-Stefanović, Vuk (1852) Srpski rječnik - istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beč
Kostrenčić, M. (2001) Sok. u: Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, Novi Sad, IV prir. St. Stanojević, 263
Lippert, J. (1896) Social-geschichte Boehmens in vorhusstischer Zeit. Wien
Markov, J. (1928) Puvod-sok, a jeho misto v systemu Českeho stredovekeho pruvodniho rizeni. Praha
Mažuranić, V. (1918) Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik. Zagreb, VII
Mažuranić, V. (1920) Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik. Zagreb, IX
Miloslav, S. (1901) K vyvoji spravy. Praha
Nedeljković, B. (1978) Mešovita porota - dubrovačka dokumenta XIV i XV veka o pograničnoj poroti. Miscellanea, Beograd, XVII, 7-180, 37
Nedeljković, B.M. (1977) Pogranična porota - mešovita porota. Istorijski časopis (r), 24, 9-45
Nedeljković, B. (1957) Sok i sodžbina u starom srpskom pravu. Istorijski časopis, 7/69
Popović, Đ. (1877) Recht und Gericht in Montenegro. Zagreb: Leop. Hartman
Solovjev, A.V. (1998) Istorija slovenskih prava - Zakonodavstvo Stefana Dušana cara Srba i Grka. Beograd: Službeni list
Škulić, M. (2009) Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije - izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i odredbe Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Beograd
Škulić, M.Z. (2005) Prikriveni islednik - zakonsko rešenje i neka sporna pitanja. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 3, str. 373-397
Taranovski, T. (1931) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, II, 156-166
Vladimirskij-Budanov, M.F. (1889) Hristomatija po istorii russkogo prava. Kiev, II