Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2011, vol. 45, br. 3, str. 543-551
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/03/2012
doi: 10.5937/zrpfns1103543K
Položaj vanbračne dece u porodičnoj zadruzi prema običajnom pravu Južnih Slovena
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Projekat

Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak

U radu je razmotren položaj vanbračne dece u porodičnoj zadruzi Južnih Slovena. Analizirane su običajnopravne norme koje se odnose na lična, imovinska i nasledna prava vanbračnih potomaka. Obzirom da su nezakonita deca diskriminisana u odnosu na zakonite, bračne potomke, ukazano je i na značaj koji je pozakonjenje vanbračne dece imalo za poboljšanje njihovog pravnog položaja. Skrenuta je pažnja i na vrlo restriktivne mogućnosti utvrđivanja vanbračnog očinstva sudskim putem, što je u skladu sa povoljnijim položajem muškarca u patrijarhalnom društvu.

Ključne reči

Reference

Bogišić, V. (1984) Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji (Anketa iz 1873. g). u: Nikčević T. [ur.] Ist. izvori 2, Titograd: CANU, str. 65-66
Bogišić, V. (1874) Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena - građa u odgovorima iz različnih krajeva Slovenskoga Juga. Zagreb, knjiga I
Draškić, M. (2005) Porodični zakon. Beograd: Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava Projuris
Kulauzov, M. (2008) Položaj žena u porodičnoj zadruzi prema običajnom pravu južnih Slovena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 807-816