Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2011, vol. 45, br. 2, str. 277-285
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/02/2012
doi: 10.5937/zrpfns1102277K
Porodična zadruga kao temelj pojedinih ustanova javnog prava prema Valtazaru Bogišiću
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

U radu je razmotren odnos porodičnog starešine i zadružnog veća u porodičnoj zadruzi u kojem, po mišljenju Branislava Nedeljkovića, Valtazar Bogišić nalazi sličnosti sa odnosom vlade i narodne skupštine u parlamentarnoj monarhiji. Analizirane su običajnopravne norme o starešini porodične zadruge, njegovim svojstvima, načinu izbora i ovlašćenjima, a potom i pravila običajnog prava o zadružnom veću kao telu koje je rešavalo sva pitanja bitna za opstanak zadruge. Ukazano je i na koji način su načela zadružnog života poslužila Bogišiću kao model za uvođenje parlamentarnog režima u Srbiji. Originalnost Bogišićeve ideje o primeni privatnopravnog instituta kao što je porodična zadruga u oblasti javnog prava čini opravdanim izradu ovog rada.

Ključne reči

običajno pravo; porodična zadruga; Južni Sloveni; zadružni starešina; zadružno veće; načela zadružnog života; parlamentarna načela; vlada; narodna skupština; parlamentarni režim

Reference

*** (1937) Postanak zadruge. Pravna misao - časopis za pravo i sociologiju, br. 11-12 u čast Živojina Perića, novembar - decembar, str. 595-604
*** (1959) Status Crne Gore u XVI i XVII vijeku. Istorijski zapisi, Titograd, knj. XV, br. 2, str. 509-547
*** (1985) Raja i čifčija (srpsko društvo) pred Prvi srpski ustanak. u: Prota Matija Nenadović i njegovo doba, zbornik radova sa naučnog skupa održanog od 5 do 7. decembra 1978. godine, Beograd: SANU, str. 149-175
*** (1937) Istorijski razvoj svojine. Naša stvarnost, Beograd, br. 9-10, str. 117-122
*** (2005) Izabrani radovi Branislava Nedeljkovića. Podgorica
*** (1940) Porodica i nasledstvo. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, knj. XL (LVII), br. 1, str. 8-26
Bogišić, V. (1984) Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji (Anketa iz 1873. g). u: Nikčević T. [ur.] Ist. izvori 2, Titograd: CANU
Bogišić, V. (1874) Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena - građa u odgovorima iz različnih krajeva Slovenskoga Juga. Zagreb, knjiga I
Bogišić, V., Konstrenčić, M. (2000) Narodna enciklopedija srpsko - hrvatsko - slovenačka. Sremski Karlovci-Novi Sad, knjiga 1
Bogišić, V. (1867) Pravni običaji u Slovena. Zagreb, knjiga I
Bogišić, V. (1872) Pisani zakoni na slovenskom jugu - bibliografski nacrt. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Kulauzov, M. (2008) Položaj žena u porodičnoj zadruzi prema običajnom pravu južnih Slovena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 807-816
Milovanović, M.Đ. (1997) O parlamentarnoj vladi, Državno pravo i druge ustavno-pravne studije. Beograd, str. 186
Nedeljković, B.M. (1957) Sok i sočbina u starom srpskom pravu. Istorijski časopis, 7 53-81
Nedeljković, B.M. (2010) Tri kraća priloga iz Bogišićeve zaostavštine naučne. Glas SANU, Odeljenje istorijskih nauka, 164(15): 191-212
Nedeljković, B. (1997) Enciklopedija srpske istoriografije. Beograd, str. 528-529
Nikčević, T. (1984) Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji (Anketa iz 1873. g). u: Nikčević T. [ur.] Ist. izvori 2, Titograd: CANU
Popović, M. (1939) Poreklo i postanak ustava od 1888. godine. Beograd