Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Ekonomski vidici
2017, vol. 22, br. 2-3, str. 77-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 26/04/2018
Srbija - područje sa posebnim prirodnim pogodnostima
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresa: rikgoj@ekof.bg.ac.rs, dejanmolnar@ekof.bg.ac.rs

Sažetak

Prirodni resursi su jedan od osnovnih činilaca razvojne osnove Srbije, te ih u procesu koncipiranja budućeg privrednog rasta valja realno evaluirati. Vrednovanje prirodne razvojne baze naše privrede treba da se obavi u kontekstu postojećeg privrednog stanja i novih političko-ekonomskih okolnosti kod nas i u širem evropskom okruženju. Naime, u savremenim uslovima privređivanja sve više dobija na značaju razlikovanje obnovljivih prirodnih izvora od neobnovljivih, vazduh i voda stiču tretman resursa, dok mnogi u dosadašnjem periodu zanemarivani elementi prirode postaju prirodno bogatstvo. U stvari, afirmišu se one komponente prirodnog blaga koje se u novim uslovima javljaju kao komparativne prednosti naše zemlje u razvojnom pogledu. Razmatranja prirodnih izvora Srbije pokazuju da oni, u pogledu ustanovljenih zaliha, ne predstavljaju, u celini gledano, ogranicavajuće faktore razvoja naše privrede. U radu se daje pregled obnovljivih prirodnih potencijala i mineralnog blaga Srbije. Može se konstatovati da naša zemlja raspolaže relativno povoljnim prirodnim uslovima, značajnim agrarnim zemljištem, relevantnim šumskim i vodnim bogatstvom, atraktivnim turističkim potencijalom, pogodnom saobraćajno-geografskom pozicijom i odgovarajućim diverzitetom prirodno-resursne osnove.

Ključne reči