Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2012, vol. 9, br. 3, str. 381-391
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Perspektive korišćenja obnovljivih izvora energije u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: dusan.zdravkovic@eknfak.ni.ac.rs

Projekat

Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i opservaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima (MPNTR - 44007)

Sažetak

Energetske krize, smanjenje zaliha fosilnih goriva i enormno zagađenje planete uticali su da se mnoge zemlje okrenu alternativnim izvorima energije, pre svega obnovljivim. Radi obezbeđivanja energetske sigurnosti i ekonomske konkurentnosti, kao i smanjenja negativnog uticaja na okolinu, Srbija mora da uloži značajne napore ka promociji i iskorišćenju obnovljivih izvora energije i povećanju energetske efikasnosti u svim energetskim sektorima. Ovaj rad nastoji da ukaže na prednosti korišćenja obnovljivih izvora energije, kako bi se podigla svest o značaju dobijanja energije iz ovih izvora energije. Na taj način će se poboljšati kvalitet životne sredine i smanjiti zavisnost od uvoza energije. U ovom radu daće se pregled stanja i potencijala obnovljivih izvora energije, kratak opis određenih podsticajnih mera uz osvrt na međunarodne konvencije, ugovore i uslove pristupanja Srbije Evropskoj uniji vezanih za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (2004-2011) Zakon o energetici Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br 84/04 i 82/11
Đereg, N., Jović, Z.K.K., Apostol, I. (2008) Obnovljivi izvori energije - preporuke, potencijali i kriterijumi. Subotica: Centar za ekologiju i održivi razvoj
Gvozdenac, D. (2010) Razvoj tržišta biomase u Vojvodini. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Marković, D., Čeperković, B., Vlajčić, A., Resl, Š. (2011) Bela knjiga elektroprivrede Srbije. Beograd: Elektroprivreda Srbije, Sektor za odnose s javnošću
Petrović, J., Dimitrijević, Ž. (2012) Perspektiva korišćenja obnovljivih izvora energije u Srbiji. u: Energetska bezbednost Evrope - pozicija Srbije, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i ekonomiju
Radukić, S., Veselinović, M. (2011) Uticaj promene cene nafte na privredu Srbije. u: Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju, Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Stošić-Mihajlović, L.J. (2007) Investicije u obnovljive izvore energije u Srbiji - strateški, legislativni i institucionalni pristup. u: International scientific conference: Energetska efikasnost, proceedings, Vrnjačka Banja: Institut za ekologiju
Stošić-Mihajlović, L.J. (2010) Održivi privredni razvoj i zelena energija. u: Životna sredina i biodiverzitet, Beograd: Ecologica
Stošić-Mihajlović, L.J. (2010) Uslovljenost održivog privrednog razvoja Srbije razvojem energetike. u: Energetske tehnologije, Vrnjačka Banja: Institut za solarnu energiju
Stošić-Mihajlović, Lj. (2007) Perspektiva razvoja obnovljivih izvora energije. u: Naučno stručni skup: Energetske tehnologije, Vrnjačka Banja
Stošić-Mihajlović, L., Mihajlović, P. (2008) Energetska efikasnost i primena obnovljivih energetskih izvora kao ekološki imperativ u razvoju savremenih urbanih naselja. u: Energetske Tehnologije 2008 - Znanje, Poslovanje, Finansije, Institut za solarnu energiju - Srbija Solar, Vrnjačka Banja
Stošić-Mihajlović, Lj., Mihajlović, P. (2008) Mogućnost unapređenja energetske efikasnosti kroz proces sertifikacije zgrada. u: Menadžment, inovacije, razvoj, Institut Srbija invent i Institut za solarnu energiju - Solar, Vrnjačka Banja, Srbija
Stošić-Mihajlović, Lj., Rakić, B. (2011) Primena energetske efikasnosti i bioklimatski principi urbanizma. u: Simpozijum termalne nauke i inžinjerstva Srbije, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Sokobanja, knjiga 15
Zdravković, D., Radukić, S., Veselinović, M. (2011) Uticaj ekonomske i energetske krize na problem zaduženosti. u: Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta ES-NBE2011, Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet, knjiga 2, str. 813-824