Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 475  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2020, vol. 54, br. 1, str. 126-148
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 14/05/2020
doi: 10.5937/socpreg54-25793
Creative Commons License 4.0
Obrazovanje u društvenom kontekstu
Zavod za udžbenike, Beograd

e-adresa: KosticT@zavod.co.rs

Sažetak

Obrazovanje i udžbenici uvek su povezani s društvenim kontekstom. Društveni kontekst koji je od kraja Drugog svetskog data do danas uticao na obrazovanje i udžbenike u Srbiji počivao je na socijalističkom i postsocijalističkom kulturnom obrascu. Informatičko društvo je neizostavno uticalo na kulturu i obrazovanje. U radu se analiziraju promene koje su uticale da se obrazovanje i udžbenici izmene. Rezultat je da obrazovanje i udžbenici trpe uticaje društva, ali i društvo trpi njihov uticaj. Zaključak je da bez podizanja nivoa obrazovanja ne može da se sačuva srpska kultura i društvo koje je u njoj oličeno, niti može biti društvenog progresa; najefikasniji način da se ostvari boljitak jeste kreiranje udžbenika koji bez obzira na česte promene kulturnih obrazaca moraju da budu čuvari obrasca kulture.

Ključne reči

obrazovanje; udžbenik; kulturno-obrazovna politika; kulturni obrazac; obrazac kulture

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Althusser, L. (2015). Idélogie et appareils idéologique d'Etat (notes pour une recherche). Loznica: Karpos [In Serbian]
Antonić, S. (2013). Pink transition In Serbia: six theses concerning our cultural situation. Kultura (140), 272-292. doi: 10.5937/kultura1340272A [In Serbian]
Debray, R. (2000). Introduction a la mediologie. Beograd: Clio [In Serbian]
Durkheim, E. (1981). Education et sociologie. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva [In Serbian]
Jovanović, S. (1991). One Contribution to the Study of Serbian National Character, From History and Literature II, the Collected Works of Slobodan Jovanović. Beograd: BIGZ, Jugoslavija publik, SKZ [In Serbian]
Koštunica, V., Čavoški, K. (2011). Party pluralism or monism: renewing and suppressing post-war opposition. Belgrade: Dosije studio, Službeni glasnik [In Serbian]
Nikolić, K. (2012). Serbian literature and politics (1945-1991) mainstreams. Beograd: Zavod za udžbenike [In Serbian]
Pijanović, P. (2014). Serbian culture 1900-1950. Beograd: Službeni glasnik [In Serbian]
Plut, D. (2003). Textbook as a cultural support system. Beograd: Zavod za udžbenike, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu [In Serbian]
Simeunović Bajić, N. (2015). Domestic TV series in Yugoslav and post-Yugoslav popular culture (doctoral dissertation). Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu Available at: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5027/Disertacija639.pdf?sequence=1&isAllowed=y [In Serbian]
Zuev, D. D. (1988). School Textbook. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva [In Serbian]
(1948). Decisions of the 5th Congress of the Communist Party of Yugoslavia. Beograd: Kultura, 30-40. [In Serbian]
(1964). 8th Congress of the League of Communists of Yugoslavia. Beograd: Komunist [In Serbian]
(1962). Program and Statute of the League of Communists of Yugoslavia. Beograd: Komunist [In Serbian]
(1991). Rulebook on Amendments to the Rulebook on the Plan of Education for Secondary Schools. Prosvetni pregled (3) 1-245. [In Serbian] Available at http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=1ee223d8-f82f-4461-8fa4-5448c16b912e
(1990). Law on Secondary Education. Službeni glasnik (5): 152-165. Available at http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=137cca96-679c-4ab6-b8c3-2bbc238cce3e [In Serbian]