Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 4 od 475  
Back povratak na rezultate
Baština
2019, br. 47, str. 457-473
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/02/2020
doi: 10.5937/bastina1947457J
Creative Commons License 4.0
Analognost umetničkih postupaka i teorijskih metoda kao pretpostavka (l)ikovne kulture
Pravoslavni centar za mlade Sv. Petar Sarajevski, Istočno Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina

e-adresa: dgjanicijevic@gmail.com

Sažetak

U istoriografsko-diskurzivnom razmatranju iz oblasti metodike nastave likovne kulture istražuju se i prezentuju rani pseudomodeli obrazovanja na ovom polju. Metodologija se zasniva na prepoznavanju i tumačenju pisanih izvora, a cilj istraživanja je omogućavanje platforme za kompleksnije i funkcionalnije obrazovanje kroz kulturološko pamćenje, kao i naučno objašnjenje.

Ključne reči

obrazovanje; (L)ikovna kultura; antika; srednjovekovlje; renesansa; izvori; kreativno pamćenje

Reference

Arnhajm, R. (2003) Novi eseji o psihologiji umetnosti. Beograd
Aurelije, M. (2004) Samom sebi. Beograd
Beg, N. (2016) Osvrt na ikonološko ikonografski pristup u povjesti umjetnosti kroz tekst Abya Warburga 'Ritual zmije'. Rijeka: Cultural Studies
Belting, H. (2010) Kraj povjesti umjetnosti?. Zagreb
Bialostocki, J. (1986) Povjest umjetnosti i humanističke znanosti. Zagreb
Burkhart, J. (1992) Povest grčke kulture III. Sremski Karlovci-Novi Sad
Cennini, C. (2007) Il libro dell' arte (Knjiga o umjetnosti). Zagreb
Damjanović, M. (1976) Mesto teorijskog rada u okviru Univerziteta umetnosti. Beograd
Eberlein, J.K. (2007) Sadržaj i smisao - J.K. Eberlein, ikonografsko-ikonološka metoda. u: Uvod u povjest umjetnosti, Zagreb
Fajeraband, P. (1994) Nauka kao umetnost. Sremski Karlovci-Novi Sad
Gadamer, H.G. (1999) Evropsko nasleđe. Beograd
Gadamer, H. (2011) Istina i metod - osnovi filozofske hermeneutike. Beograd: Fedon
Grigorije, sveti, Čudotvorac (2009) Blagodarna reč o Origenu. u: Oci i učitelji crkve III veka - Grigorije Čudotvorac, Ipolit Rimski i Kiprijan Kartaginski, Foča-Valjevo-Beograd
Halder, A. (2011) Umjetnost i kult. Zagreb
Imdahl, M. (2005) Ikoničke studije moderne umetnosti. Cetinje
Jung, K.G. (1987) Čovek i njegovi simboli. Zagreb
Karlavaris, B. (1978) Metodika likovnog vaspitanja. Beograd, III deo
Kasirer, E. (1985) Filozofija simboličkih oblika II. Novi Sad
Keler, H. (1970) Rimsko carstvo. Novi Sad
Kremer, H. (2010) Kritika hermeneutike - filosofija interpretacije i realizam. Novi Sad-Beograd: Akademska knjiga
Lesing, G.E. (1964) Laokon ili o granicama slikarstva i poezije. Beograd
Maravić, M. (2014) Od likovne ka vizuelnoj kulturi. Likovno vaspitanje, Novi Sad, br. 8, Društvo likovnih pedagoga Vojvodine
Milošević, Ž. (1982) Osnovna škola u Grljanu 1842-1982. Grljan
Pajić, Ž. (2014) Dekonstrukcija slike - od mimesisa, reprezentacije do komunikacije. IMAGES journal for visual studies, www.vizualstudij.com [26.02.2019]
Panofsky, E. (1987) Idea - prilog istoriji pojma starije teorije umetnosti. Bogovađa
Pasron, R. (1980) Pojetika. Beograd
Platon (2003) Gozba ili O ljubavi. Beograd
Platon (2005) Država. Beograd
Radojčić, S. (1982) Odabrani članci i studije 1933-1978. Beograd-Novi Sad
Riegl, A. (1927) Spätromische kunstindustrie. Wien
Schneider, M. (1999) Problematic differences: Conflictive mimesis in Lessing's 'Laokoon'. Duke University Press
Spasojević, P. (2011) Likovna umetnost i likovni jezik. https://pspasojevic.blogspot.com/2011/02/blog-post_26.html. [26. 11]
Vinkelman, J.J. (1996) Istorija drevne umetnosti. Sremski Karlovci-Novi Sad, prev. Drinka Gojković
Vitruvije (2006) Deset knjiga od arhitekturi. Beograd