Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2017, vol. 30, br. 1, str. 1-11
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 11/05/2017
doi: 10.5937/inovacije1701001S
Creative Commons License 4.0
Obrazovni obrt - ka savremenim teorijama obrazovanja u umetnosti i kulturi
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: ana.sarvanovic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Rad ima za cilj da predstavi obrazovni obrt kao noviju tendenciju savremene umetnosti, kojom umetnost prelazi u polje obrazovanja, sa idejom da ga proširi i učini mestom potencijalnosti, sa kojeg je moguće promišljati, kritikovati i prekidati dominantni poredak neoliberalnog kapitalističkog sistema i uspostaviti drugačiji poredak koji vodi ka emancipaciji. U tom smislu se analizira, preispituje i teoretizuje obrazovni obrt u savremenoj umetnosti, kritički sagledava društveni, kulturalni i ekonomski kontekst koji je do njega doveo, sagledavaju se ciljevi u teoriji i praksi, te razmatraju njegovi potencijali. Istraživanje je zasnovano na tezi da savremenim svetom umetnosti upravlja tržišna, kapitalistička logika kojom se sve pretvara u potrošnu robu, te da put kojim umetnost pokušava da se bori ide preko sopstvenog ukidanja, to jest - ukidanja same umetnosti. U tom samoukidanju, umetnost prelazi u polje obrazovanja, gde pokreće proizvodnju malih, lokalnih, ontoloških znanja. Takva znanja imaju političko-emancipatorski potencijal da uzurpiraju hegemoni poredak koji definiše umetničko obrazovanje, te tako stvaraju novo prošireno polje obrazovanja. Stoga, obrazovanje postaje platforma koja nudi nove mogućnosti okupljanja, učestvovanja, pregovaranja, transformacija i refleksija koje se dešavaju između okupljenih aktera različitih profila koji čine ravnopravne sagovornike.

Ključne reči

obrazovni obrt; umetničko obrazovanje; prošireno polje obrazovanja; kognitivni kapitalizam; emancipacija

Reference

Bingham, C., Biesta, G.J.J. (2010) Jacques Rancière: Education, truth, emancipation. London-New York: Continuum International Publishing Group
Bok, D. (2005) Univerzitet na tržištu - komercijalizacija visokog školstva. Beograd: Clio
de Duve, T. (2009) An Ethics: Putting Aesthetic Transmission in Its Proper Place in the Art World. u: Madoff S.H. [ur.] Art School (Propositions for the 21st Century), Cambridge: MIT Press, 15-24
Esche, C. (2009) Include Me Out: Preparing Artists to Undo the Art World. u: Madoff S.H. [ur.] Art School (Propositions for the 21st Century), Cambridge: MIT Press, 101-112
Freire, P. (1970) Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum Publishing Company, Translated by Myra Bergman Ramos
Fuko, M. (1971) Riječi i stvari - arheologija humanističkih nauka. Beograd: Nolit
Giroux, H.A. (2011) On Critical Pedagogy. New York: Bloomsbury Academic
Grlja, D., Vesić, J. (2007) Neo-liberalna institucija kulture i kritika kulturalizacije. Eipcp - instituto europeo para políticas culturales progresivas, Retrieved February 18, 2015. from: http://eipcp.net/transversal/0208/prelom/sr
Heise, H., Jakobsen, J. (2005) Taking Power, Refusing to become Government: 17 Theses on Knowledge Production. Retrieved February 11, 2015. from: http://www.copenhagenfreeuniversity.dk/theses.html
Illich, I. (1971) Deschooling society. New York: Harper & Row
Madoff, S.H., ed. (2009) Art school (Propositions for the 21st century). Cambridge: MIT Press
Moulier, B.Y. (2011) Cognitive capitalism. Cambridge: Polity Press, Translated by Ed Emery
Oneill, P., Wilson, M., eds. (2010) Curating and the educational turn. London-Amsterdam: Open editions
Power, N. (2010) Axiomatic equality: Rancière and the politics of contemporary education. Eurozine, Retrieved April 24, 2016. from: http://www.eurozine.com/articles/2010-07-01-power-en.html
Rancière, J. (1987) Le Maître ignorant: Cinq leçons sur lémancipation. Paris: Fayarad
Rancière, J. (1999) Disagreement: Politics and philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press
Rancière, J. (2004) The Politics of Aesthetic: The Distribution of the Sensible. London-New York: Continuum International Publishing Group, Translated with an Introduction by Gabriel Rockhill
Rancière, J. (2010) Učitelj neznalica - Pet lekcija iz intelektualne emancipacije. Zagreb: Multimedijalni institut
Rogoff, I. (2008) Turning. E-flux Journal, Retrieved February 18, 2015. from: http://www.e-flux.com/journal/turning/
Rogoff, I. (2015) Rethinking Art education. Lesson held at Bragdøya Island, Kristians and Norway. Retrieved December 25, 2016. from: https://www.youtube.com/watch?v=VVNxZunelB0&t=63s
Turajlić, S. (2005) Univerzitet kao hipermarket. u: Bok D. [ur.] Univerzitet na tržištu - komercijalizacija visokog školstva, Beograd: Clio, 191-196
Verwoert, J. (2006) Schools Out!-? Arguments to challenge or defend the institutional boundaries of the academy. u: Eldahab M.A.; Vidokle A.; Waldvogel F. [ur.] Notes for an Art School, Amsterdam: Manifesta 6 School Books, 59-66
Vujanović, A., Šuvaković, M. (2008) Goat Tracks of Self-education (introduction). Self-education: Goat Tracks of Self-education. TkH, 5-7; 15
Wright, S. (2008) Be for Real: The Usership Challenge to Expert Culture. Retrieved June 12, 2016. from: http://northeastwestsouth.net/be-real-usership-challenge-expert-culture-0