Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2014, vol. 27, br. 1, str. 55-64
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 17/06/2015
doi: 10.5937/inovacije1401055S
Mišljenja učitelja o opštim standardima postignuća za napredni nivo u nastavi srpskog jezika
aUniverzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
bUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Sažetak

U nastavi srpskog jezika najveća pažnja posvećuje se prosečnom učeniku sa težnjom da se ostvare obrazovni standardi za osnovni i srednji nivo postignuća. Za podizanje kvaliteta nastave i obezbeđivanje uslova za razvoj učenika veoma je značajno kolike su mogućnosti usmeravanja nastave ka naprednom nivou standarda. U radu se, sa metodičkog aspekta, analiziraju opšti standardi postignuća za kraj prvog ciklusa obrazovanja za napredni nivo u srpskom jeziku. Zbog važne uloge učitelja, značajna su njihova mišljenja o mogućnostima učenika za dostizanje naprednih nivoa standarda. U radu su prikazana mišljenja dvesta učitelja o praktičnom značaju standarda postignuća u razrednoj nastavi. Cilj rada je da se prikažu i analiziraju standardi za napredni nivo obrazovnih postignuća u nastavi srpskog jezika i mišljenja učitelja o tome da li standardi usmeravaju nastavu ka individualizaciji i boljim postignućima učenika. Rezultati istraživanja pokazuju da učenici mogu da dostignu napredne nivoe u određenim predmetnim oblastima, a napredni nivo u oblasti gramatike i leksikologije učitelji su izdvojili kao najsloženiji.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Obrazovni standardi za kraj osnovnog obrazovanja. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Preuzeto 20.08.2013 sa: http://www.rcnis.edu.rs/Za%20download/obrazovni%20standardi.pdf
*** (2011) Opšti standardi postignuća - obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja - Srpski jezik. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Preuzeto 20.08.2013 na: http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Obrayvoni%20standardi%20za%20prvi%20ciklus/Standardi4_srpski_cir.pdf
Milatović, V. (2011) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet
Pavlović-Babić, D., Baucal, A. (2013) Inspiriši me, podrži me, PISA 2012 u Srbiji: prvi rezultati. Beograd: Institut za psihologiju
Pavlović-Babić, D., Baucal, A. (2010) Čitalačka pismenost kao mera kvaliteta obrazovanja - procena na osnovu PISA 2009 podataka. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 241-260
Pešikan, A. (2012) Standardi u obrazovanju kao način podizanja kvaliteta obrazovanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 25, br. 1, str. 5-21
Stojanović, B. (2012) Nastavnik između ciljeva i zadataka nastave književnosti i standarda postignuća učenika. u: Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi, Užice: Učiteljski fakultet, 395-408