Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2014, vol. 63, br. 3, str. 401-415
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/05/2015
Mišljenje nastavnika predmeta prirodnih nauka o uvođenju obrazovnih standarda u osnovnoškolsko obrazovanje
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: djkomlenovic@rcub.bg.ac.rs, malinic.dusica@gmail.com, jstanisic@rcub.bg.ac.rs

Projekat

Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Sažetak

U radu su izneti rezultati ispitivanja mišljenja nastavnika predmeta prirodnih nauka o uvođenju obrazovnih standarda u osnovnoškolsko obrazovanje. Ispitivanje je organizovano neposredno nakon obuke nastavnika za uvođenje standarda, koju je organizovao Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na teritoriji cele Srbije. Ispitano je 400 nastavnika koji predaju geografiju, biologiju, fiziku i hemiju u osnovnoj školi. Rezultati su pokazali da gotovo svi nastavnici smatraju da je potrebno uvođenje obrazovnih standarda u nastavni proces, premda postoje razlike među njima kada se u obzir uzme predmet koji predaju. Više od polovine nastavnika smatra da će standardi najviše koristiti učenicima, i to u domenu znanja, ocenjivanja, lične inicijative i pripreme za polaganje završnog ispita. Nastavnici koji su prepoznali ličnu korist od uvođenja standarda procenjuju da će im oni pomoći u ocenjivanju učenika, odabiru nastavnih sadržaja, organizaciji rada i daljem profesionalnom razvoju. Pored toga, nastavnici očekuju da će se tokom uvođenja standarda suočavati sa različitim teškoćama i ograničenjima, kao što su: problemi u ocenjivanju i procenjivanju znanja učenika u odnosu na definisane nivoe postignuća; otpori učenika i roditelja zbog uvođenja ovih novina u nastavu; nedostatak tehničkih i nastavnih sredstava; previše administrativnih poslova koji će im oduzimati dosta vremena.

Ključne reči

obrazovni standardi; nastavnici predmeta prirodnih nauka; opravdanost uvođenja obrazovnih standarda; osnovnoškolsko obrazovanje

Reference

*** (2010) Pravilnik o opštim standardima postignuća - obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja. Službeni glasnik RS: Prosvetni glasnik, broj 05
Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., Wittrock, M.C. (2001) A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman
Bianchini, J.A., Kelly, G.J. (2003) Challenges of standards-based reform: The example of California's science content standards and textbook adoption process. Science Education, 87(3): 378-389
Blum, B.S. (1981) Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja
Collins, A. (1998) National Science Education Standards: A political document. Journal of Research in Science Teaching, 35(7): 711-727
Čarapić, G.U. (2009) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Donnelly, L.A., Boone, W.J. (2007) Biology teachers' attitudes toward and use of Indiana's evolution standards. Journal of Research in Science Teaching, 44(2): 236-257
Donnelly, L.A., Sadler, T.D. (2009) High school science teachers' views of standards and accountability. Science Education, 93(6): 1050-1075
Gipps, C. (1994) Beyond testing: Towards a theory of educational assessment. London: The Palmer Press
Halocha, J. (2006) Fieldwork in primary geography: developing a model for the 21st Century. u: Schmnick D. [ur.] Research on learning and teaching in primary geography, Karlsruhe: Pädagogiche Hochschule, 93- 108
Haubrich, H. (1992) Geographische Erziehung im Internationalen Blickfeld / International focus on geographical education. Braunshweig: Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung
Kirsh, I., de Jong, J., Lafontaine, D., Mcqueen, J., Mendelovits, J., Monseur, C. (2002) Reading for change: Performance and engagement across countries. Paris: OECD Publications
Klieme, E., Avenarius, H., Blum, W., Dobrich, P., Gruber, H., Prenzel, M., Reiss, K., Riquarts, K., Rosst, J., Tenorth, H.E., Vollmer, H. (2004) The development of national educational standards an expirise. Bundesministerium furBildung und Foreschung/Federal Ministry of Education and Research
Komlenović, Đ. (2004) Korak do savremenog obrazovanja. Beograd: Srpsko geografsko društvo
Komlenović, Đ. (2009) Poželjna postignuća učenika iz geografije na kraju osnovnoškolskog obrazovanja. u: Komlenović Đ., Malinić D., Gašić-Pavišić S. [ur.] Kvalitet i efikasnost nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 42-57
Komlenović, Đ.S. (2003) Organizacija geografske nastave u školskim kurikulumima u svetu i primena iskustava u nastavi geografije Srbije. Beograd: Geografski fakultet, doktorska disertacija
Maksić, S.B. (2000) Efekti osnovnog i srednjeg obrazovanja. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 5, str. 725-742
Morgan, J., Lembert, D. (2005) Geography, curriculum planning/curriculum thinking. u: Hardcastle J., Lambert D. [ur.] Teaching school subjekts, London: Routledge, 11-19 (73-96)
Nacionalni kurikularni svet - Področna kulikularna komisija za osnovno šolo, Predmetna kurikularna komisija za geografijo (1998) Učni načrt Geografija. Ljubljana
Pešić, J., Blagdanić, S., Kartal, V. (2009) Definisanje obrazovnih standarda za predmete priroda i društvo. u: Komlenović Đ., Malinić D., Gašić-Pavišić S. [ur.] Kvalitet i efikasnost nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 62-72
Reeves, D.B. (2002) The Leader's guide to standards. San Francisco: Jossey-Bass
Romelić, J., Komlenović, Đ., Vlajev, R. (2007) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet Geografija. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Priručnik za nastavnike
Settlage, J., Meadows, L. (2002) Standards-based reform and its unintended consequences: Implications for science education within America's urban schools. Journal of Research in Science Teaching, 39(2): 114-127
Shaver, A., Cuevas, P., Lee, O., Avalos, M. (2007) Teachers' perceptions of policy influences on science instruction with culturally and linguistically diverse elementary students. Journal of Research in Science Teaching, 44(5): 725-746
Spillane, J.P., Callahan, K.A. (2000) Implementing State Standards for Science Education: What District Policy Makers Make of the Hoopla. Journal of Research in Science Teaching, 37(5): 401-425
Winkler, A. (2002) Division in the Ranks: Standardized Testing Draws Lines between New and Veteran Teachers. Phi Delta Kappan, 84(3): 219-225