Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2014, vol. 27, br. 1, str. 21-30
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 17/06/2015
doi: 10.5937/inovacije1401021M
Stavovi učitelja o ulozi obrazovnih standarda u unapređivanju početne nastave matematike
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: sanjamaricic10@gmail.com

Projekat

Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Sažetak

Uvođenje obrazovnih standarda u početnu nastavu matematike predstavlja jedan od pokušaja da se ta nastava unapredi. S obzirom na to da oni služe kao osnova za planiranje, organizovanje i realizovanje procesa učenja, ali i kao osnova za vrednovanje postignuća učenika u toj nastavi, autori su organizovali istraživanje s ciljem da ispitaju mišljenja i stavove učitelja o ulozi obrazovnih standarda u unapređivanju početne nastave matematike. Rezultati istraživanja, dobijeni na uzorku od dvesta šesnaest učitelja, pokazuju da: obrazovni standardi, po mišljenju učitelja, doprinose unapređivanju početne nastave matematike; najviše doprinose uspešnijoj organizaciji redovne i dopunske nastave, a njihovi efekti su nešto manji u dodatnoj nastavi; najviše koristi od obrazovnih standarda učitelji imaju u procesu planiranja nastave, osmišljavanju aktivnosti učenika i izboru sadržaja za čas, a najmanje u procesu proveravanja i ocenjivanja postignuća učenika i vrednovanju sopstvenog rada.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Opšti standardi postignuća - obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja - matematika. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Bašić, S. (2007) Obrazovni standardi - didaktički pristup metodologiji izrade kurikuluma. u: Previšić V. [ur.] Kurikulum - teorije, metodologija, sadržaj, struktura, Zagreb: Školska knjiga, str. 117-155
Čarapić, G.U. (2009) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Gašić-Pavišić, S. (2012) Standardi i ishodi nastave prirodnih nauka u osnovnoj školi u Srbiji sagledanih u TIMSS kontekstualnom okviru. u: Marinković S. [ur.] Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi, Užice: Učiteljski fakultet, 1-14
Gojkov, G. (2012) Indikatori postignuća izvanrednosti i obrazovni standardi. u: Marinković S. [ur.] Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi, Užice: Učiteljski fakultet, 85-100
Hargreaves, A., i dr. (2001) Learning to change. San Francisco: Jossey-Bass
Klieme, E., Avenarius, H., Blum, W., Dobrich, P., Gruber, H., Prenzel, M., Reiss, K., Riquarts, K., Rost, J., Tenorth, H., Vollmer, H.J. (2007) Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Berlin
Maričić, S. (2012) Obrazovni standardi i unapređivanje početne nastave matematike. u: Marinković S. [ur.] Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi, Užice: Učiteljski fakultet, 535-548
Maričić, S., Špijunović, K. (2013) Stavovi učitelja o funkciji i značaju obrazovnih standarda u podizanju kvaliteta početne nastave matematike. u: Nikolić R. [ur.] Nastava i učenje - kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa, Užice: Učiteljski fakultet, 445-454
Oelkers, J. (2005) Was sollen Bildungsstandards in der Schule?. Retrieved 30. 07. 2012. from http://www.gei.de/fileadmin/bilder/pdf/Meldungen/Oelkers.pdf
Palekčić, M. (2007) Od kurikuluma do obrazovnih standarda. u: Previšić, V [ur.] Kurikulum, Zagreb: Školska knjiga
Pešikan, A. (2012) Standardi u obrazovanju kao način podizanja kvaliteta obrazovanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 25, br. 1, str. 5-21
Stanojević, D. (2010) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet Matematika. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja