Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2015, vol. 53, br. 4-6, str. 456-471
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/07/2016
Odgovornost prodavca za pravne nedostatke u pravu međunarodne i domaće prodaje
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Odgovornost prodavca za evikciju nastupa ako se kumulativno ispune pretpostavke predviđene Konvencijom UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečkom konvencijom), odnosno Zakonom o obligacionim odnosima. Prvo mora postojati pravni nedostatak. Drugo, prodavac odgovara za pravne nedostatke koji su postojali u određenom trenutku. Treće, potrebno je da ne postoje okolnosti koje vode isključenju odgovornosti prodavca za evikciju. I poslednje, kupac je dužan da u određenom roku obavesti prodavca o postojanju prava ili potraživanja trećeg lica. Predmet rada je analiza pravnih normi kojima je regulisana odgovornost prodavca za evikciju u pravu međunarodne i domaće prodaje, kao i relevantne sudske i arbitražne prakse.

Ključne reči