Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2011, vol. 45, br. 2, str. 327-340
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/02/2012
doi: 10.5937/zrpfns1102327F
Nesaobraznost robe za koju prodavac ne odgovara
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Prodavac snosi odgovornost ukoliko kupcu isporuči nesaobraznu robu. U pravu međunarodne i domaće prodaje postoje slučajevi u kojima je i pored postojanja nesaobraznosti robe odgovornost prodavca isključena. Prvo, strane mogu svojim sporazumom isključiti ili ograničiti odgovornost prodavca za nedostatke robe. Drugo, prodavac, po pravilu, ne odgovara za neznatne nedostatke robe. Treće, prodavac neće odgovarati ako ga kupac ne obavesti blagovremeno i uredno o nesaobraznosti robe. I poslednje, prodavac ne snosi odgovornost za nedostatke robe ako je kupac u vreme zaključenja ugovora za njih znao ili mu oni nisu mogli biti nepoznati. U radu je razmatrano isključenje odgovornosti prodavca kod isporuke robe sa neznatnim nedostacima i isključenje odgovornosti za nesaobraznost robe zbog znanja kupca o nedostatku u vreme zaključenja ugovora. Analizirane su pravne norme sadržane u Konvenciji UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i Zakonu o obligacionim odnosima, kao i relevantna sudska i arbitražna praksa.

Ključne reči

Reference

*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 57/89, 31/93
Bamberger, H.G., Roth, H. (2003) Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München, Band 3
Bianca, C.M., Bonell, M.J. (1987) Commentary on the International sales law. u: The 1980 Vienna sales convention, Milan, str. 311
Blagojević, B.T., Krulj, V., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Brunner, C. (2004) UN-Kaufrecht - CISG - Kommentar zum Ubereinkommen der Vereinten Nationen uber Vertrage uber den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berucksichtigung der Schnittstellen zum internen Scweizer Recht. Bern, Art. 38, para 2
Bukljaš, I., Vizner, B. (1979) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb, knjiga 3
Enderlein, F., Maskow, D. (1992) International sales law. Oceana Publications
Enderlein, F., Maskow, D., Stargardt, M. (1985) Kommentar - Konvention der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. u: Konvention über die Verjährung beim internationalen Warenkauf - Protokoll zur Änderung der Konvention über die Verjährung beim internationalen Warenkauf, Berlin, str. 86
Fišer-Šobot, S. (2010) Pojam, sadržaj i forma obaveštenja o nesaobraznosti robe u međunarodnom i domaćem pravu. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 435-449
Fišer-Šobot, S. (2010) Rok za obaveštavanje o nesaobraznosti isporučene robe u međunarodnom i domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 265-279
Goldštajn, A. (1967) Privredno ugovorno pravo. Zagreb
Hannold, O.J. (1999) Uniform law for international sales of goods under the 1980. United Nations Convention. Hag: Kluwer Law
Herber, R., Czerwenka, B. (1991) Internationales Kaufrecht. Kommentar zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980. über Verträge über den internationalen Warenkauf. Munchen, itd: Beck
Honsell, H. (2010) Kommentar zum UN Kaufrecht. Berlin - Heidelberg
Hutter, M. (1988) Die Haftung des Verkaufers fur Nichtlieferung bzw. u: Lieferung vertragswidriger Ware nach dem Wiener UNCITRAL-Ubereinkommen uber internationale Warenkaufvertrage vom 11.April 1980, Allgau, 70
Hyland, R. (1987) Conformity of goods to the contract under the United Nations sales convention and the uniform commercial code. u: Schlechtriem P. [ur.] Einheitliches Kaufrecht und nationals Obligationenrecht, Baden-Baden
Krüger, J., Westermann, R. (2004) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München, Band 3, 4. Auflage
Magnus, U. (2005) Staudingers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz und Nebengesetzen - Wiener UN-Kaufrecht. Munich: Sellier European Law Publishers, Article 1, para 120
Perović, S., Stojanović, D., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Kragujevac - Gornji Milanovac, knjiga II
Poikela, T. (2003) Conformity of goods in the 1980 United nations convention of contracts for the international sale of goods. Nordic Journal of Commercial Law, 1, str. 18
Schlechtriem, P., Schwenzer, I. (2005) Commentary on the UN Convention of the International Sale of Goods (CISG). New York
Schmidt, K. (2004) Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. München