Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Timočki medicinski glasnik
2012, vol. 37, br. 2, str. 110-112
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
Retroperitonelni tumor uvek dijagnostička dilema - prikaz slučaja
Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad

e-adresa: ljiljana.ivanovic1@gmail.com

Sažetak

Uvod: Tumori retroperitoneuma, kao primarni, predstavljaju retke neoplazme koje obuhvataju 0,1-3% svih tumora. Primarni tumori peritoneuma poseduju dug period rasta, bez prisustva karakterističnih simptoma koji su povezani sa lokalizacijom i njegovom veličinom. Cilj rada: bio je da se prikaže slučaj nejasnog tumefakta male karlice, pravovremeno dijagnostikovanog i uspešno izlečenog operativnim putem. Prikaz slučaja: U radu je prikazana pacijentkinja starosti 32 godine, bez tegoba, kojoj je tumor u maloj karlici dijagnostikovan na redovnom ginekološkom pregledu u domu zdravlja. S obzirom na lokalizaciju i pripadnost palpabilne tumorske mase, pacijentkinja je upućena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi dalje dijagnostike i lečenja. Prikazan je dijagnostički i terapijski pristup kod retroperitonelanog tumora, s obzirom na to da postavljanje dijagnoze nije uvek jednostavno, a uspešan operativni tretman bi obuhvatao odstranjivanje tumorske mase u celicni. Zaključak: Rad ukazuje na značaj multidisciplinarnog pristupa, kako u postavljanju dijagnoze retroperitonelanog tumora tako i u hirurškom tretmanu.

Ključne reči

retroperitonelani tumor; dijagnoza; operativno lečenje

Reference

Chan, Y.M., Hon, E., Ngai, S.W., Ng, T.Y., Wong, L.C., Chan, I.M. (2000) Aggressive angiomyxoma in females: Is radical resection the only option?. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 79(3): 216-20
Dilek, T.U.K., Dilek, S., Pata, O., Tataroglu, C., Tok, E. (2006) Malignant fibrous histiocytoma of the ovary: A case report. International journal of gynecological cancer, 16 Suppl 1: 352-6
Dursun, P., Salman, M.C., Taskiran, C., Yüce, K., Ayhan, A. (2005) Retroperitoneal leiomyomatosis: A case report. International journal of gynecological cancer, 15(6): 1222-5
Đurđević, S., Kesić, V., i sar. (2009) Tumori retroperitoneuma. Ginekološka onkologija, 15: 325-327
Guzin, K., Afsar, S., Yigit, A., Eren, S., Ozerden, E., Kanadikirik, F. (2008) Pelvic ganglioneuroma. International Journal of Gynecological Cancer, 18(3): 553-556
James, R.D., Michael, D.M. (2008) Nongynaecologic conditions encountered by the gynaecologic. u: John A.R., Howard W.J. [ur.] The Te Linde's operative gynaecology, Lippincott Williams & Wilkins, p. 1131-48; 10th edition, III eds
Korkontzelos, I., Tsimoyiannis, E., Zagaliki, A., Demou, A., Karabina, E., Antoniou, N. (2005) Pelvic retroperitoneal schwannoma presenting as a gynecologic mass: Case report. European journal of gynaecological oncology, 26(1): 117-9
Magtibay, P.M., Salmon, Z., Keeney, G.L., Podratz, K.C. (2006) Aggressive angiomyxoma of the female pelvis and perineum: A case series. International journal of gynecological cancer, 16(1): 396-401
Tauro, L.F., George, C., Kamath, A., Lobo, G., Shetty, P., Hegde, B.R. (2008) Giant schwannoma in the pelvic retroperitoneum. J Clin Diagn Res, 2: 1210-1214