Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Timočki medicinski glasnik
2004, vol. 29, br. 2, str. 90-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Ektopična trudnoća - dijagnoza sa najviše dijagnostičkih pogrešaka
Odeljenje ginekologije i akušerstva Z.C. Kladovo

e-adresa: zckladovo@ptt.yu

Sažetak

Ektopična trudnoća (ET) je i danas dijagnoza sa najviše dijagnostičkih grešaka. Svojom raznolikom simptomatologijom oponaša mnoge poremećaje i abnormalnosti. Ako se budemo oslanjali samo na kliničke znake, tačnu dijagnozu postavljamo u 50% slučajeva, a onog trenutka kada pomislimo da je tu dijagnozu lako postaviti, ona iznenadi i iskusnog ginekologa po načinu svog pojavljivanja. Korišćenjem transvaginalnog ultrazvuka, kao i primenom kolor doplera, dobijamo na kvalitetu i brzini dijagnostike, a biohemijski markeri nam omogućuju da se ET može tretirati osim operativno, ekspektativno i konzervativno.

Ključne reči

Reference

Dinulović, D.S., ur. (1996) Opstetricija. Beograd: Službeni list SRJ
Dokić, M., Milašinović, Lj. (2001) Uticaj tipa ektopične trudnoće na vreme potrebno za postavljanje tačne dijagnoze. u: XLV ginekološko akušerske nedelje, Zbornik radova, Beograd: Srpsko lekarsko društvo / SLD
Dokić, M., Bošković, V., Miletić, G., Stefanović, A., Petronijević, M. (2001) Vremenski interval za postavljanje tačne dijagnoze. u: XLV ginekološko-akušerske nedelje, Beograd: Srpsko lekarsko društvo / SLD, str. 461-464
Dokić, M., Bošković, V. (2001) Učestalost ektopične trudnoće u IGA KCS u odnosu na broj porođaja u periodu 1990-1999 godine. u: Zbornik radova XLV ginekološko-akušerske nedelje, Beograd: Srpsko lekarsko društvo / SLD, 465-467
Golubovic, I. (2001) Kombinovana heterotopična trudnoća. u: XLV ginekološko-akušerske nedelje, Beograd: Srpsko lekarsko društvo / SLD, 569-571
Kurjak, A. (2000) Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
Leeman, L.M., Wendland, C.L. (1997) Cervical ectopic pregnancy
Marković, A. (1997) Ultrazvuk u medicini. Beograd: Elit-Medica
Paalman, R.J., Mcelin, T.W. (1959) Cervical pregnancy; review of the literature and presentation of cases. Am J Obstet Gynecol, 77(6): 1261-70
Radunović, N., Šulović, V. (1986) Medicinska knjiga. Beograd-Zagreb
Radunović, N., Šulović, V. (1992) Ultrasonografska dijagnostika u ginekologiji i akušerstvu. Beograd
Stefanovic, A., Petronijevic, M., Bošković, V. (2001) Cervikalna trudnoća - prikaz slučaja. u: Zbornik radova XLV ginekološko-akušerske nedelje, Beograd: Srpsko lekarsko društvo / SLD, 572-575
Šimunić, V., i dr. (2001) Ginekologija. Zagreb: Naklada Ljevak