Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Medicinski pregled
2004, vol. 57, br. 7-8, str. 397-400
jezik rada: srpski
vrsta rada: saopštenje
doi:10.2298/MPNS0408397R
Karcinom tela materice - čemu služe protokoli
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju
bKlinički centar Novi Sad

Sažetak

Jedno od najčešćih malignih oboljenja žena u Evropi, sa tendencijom porasta, predstavlja karcinom tela materice. Dosadašnje mišljenje da karcinom endometrijuma ima generalno dobro prognozu ne odgovara stvarnosti, jer žene sa visokorizičnim oblicima ovog tumora predstavljaju grupu koja ima lošu prognozu i visoku smrtnost. Da bi se poboljšao ishod lečenja moraju se poštovati protokoli o lečenju ove bolesti. Cilj rada je bio da se analizira koliko se poznaju protokoli i kako se operateri njih pridržavaju. Analizirano je 405 pacijentkinja operisanih za deset godina u dve institucije u Novom Sadu. Prosečne godine života pacijentkinja bile su 62,5. Podudarnost patohistoloških nalaza pre i posle operacije bila je 62,5-65%. Pacijentkinje su operisane najčešće u prvom stadijumu bolesti (69,l%), u drugom (14,57%), zatim u nultom (3,95%), a najređe u četvrtom (2,96%). Operacije je izvelo 16 lekara. Niko od operatera se do kraja nije pridržavao postojećih protokola u operativnom lečenju. Broj lekara koji se bave ginekološkom onkološkom hirurgijom mora da se smanji, a nivo znanja podigne. Da bi se grupisali pacijenti, obezbedila adekvatna oprema, prostor i školovan kadar koji bi se ovim poslom bavio puno radno vreme, a ne sporadično, za teritoriju Vojvodine dovoljne su dve ustanove (maksimum tri).

Ključne reči

Reference

Creasman, W.T., DeGeest, K., DiSaia, P.J., Zaino, R.J. (1999) Significance of true surgical pathologic staging: A Gynecologic Oncology Group Study. Am J Obstet Gynecol, 181(1): 31-4
Heffner, H.M., Freedman, A.N., Asirwatham, J.E., Lele, S.B. (1999) Prognostic significance of p53, PCNA, and c-erbB-2 in endometrial enocarcinoma. Eur J Gynaecol Oncol, 20(1): 8-12
Lynch, H.T., Krush, A.J., Larsen, A.L., Magnuson, C.W. (1966) Endometrial carcinoma: Multiple primary malignancies, constitutional factors, and heredity. Am J Med Sci, 252(4): 381-90
Lynch, H.T., Krush, A.J., Thomas, R.J., i dr. (1976) Cancer family syndrome. u: Lynch E.H.T. [ur.] Cancer genetics, Springfield, IL: Charles C. Thomas
Mitchel, M.F., Redoch, J., Atkinson, E.N., i dr. (1993) Patients with both breast and endometrial hyperplasia or cancer. Gynecol Oncol, 49:143
Valet, A., Goerke, K., Steller, J. (1992) Klinikleitfaden Gynaekologie und Geburtshilfe 2. Aufl. Neckarsulm. Stuttgart: Jungjohann
Zander, J., Graeff, H. (1991) Gynaekologische Operationen. Berlin, itd: Springer Verlag