Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 61, br. 2, str. 176-195
Proces licenciranja službenika privatnog obezbeđenja u Republici Srbiji
Policijska uprava u Nišu + Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadusan.stnkv@gmail.com
Ključne reči: privatno obezbeđenje; službenici privatnog sektora bezbednosti; licenciranje kandidata; intervjui; iskustva; mišljenje
Sažetak
Pozitivni pravni propisi koji regulišu privatni sektor bezbednosti u Republici Srbiji doneti su nakon dvadesetak godina pravnog vakuuma u ovoj oblasti. Njima je uređen i proces licenciranja službenika privatnog obezbeđenja. Cilj ovog rada bila je identifikacija ključnih karakteristika procesa licenciranja, kao i vrednosnih stavova, iskustva i mišljenja pripadnika privatnog obezbeđenja u procesu njihovog obučavanja, polaganja ispita i izdavanja licence. Primenjena je metoda polustrukturisanog ekspertskog intervjua, koji je obavljen sa jedanaest ispitanika - pripadnika agencija za privatno obezbeđenje u Republici Srbiji koji poseduju licencu fizičkog lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. U istraživanju su identifikovani ključni problemi u procesu licenciranja: istovremeni rad (najčešće noćni) i pohađanje obuke (tokom dana), izostajanje sa obuke, sniženi kriterijumi na ispitu, pitanje nosioca troškova licenciranja. Proces licenciranja pokazao je i svoje dobre strane: stručno osposobljavanje kroz sticanje znanja iz domena bezbednosnih nauka, pravnih propisa i prava službenika privatnog obezbeđenja, razvijanje veština samoodbrane, savlađivanja otpora i fizičke snage, razvoj bezbednosne kulture i podsticanje želje za usavršavanjem pripadnika privatnog sektora bezbednosti.
Reference
*** (1993) Zakon o prestanku važenja određenih zakona i drugih propisa. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18
*** (2015) Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencija. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 28
*** (2019) Pravilnik o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 15
*** (2014) Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 117
*** (2005-2018) Zakon o radu. Službeni glasnik Republike Srbije, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 -autentično tumačenje
*** (2005-2018) Zakon o radu. Službeni glasnik Republike Srbije, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 -autentično tumačenje
*** (2014) Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 117
*** (2019) Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje ovlašćenja za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 15
*** (2013-2018) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/2013, 117/2014, 28/2015, 42/2015, 87/2018
*** (1973) Zakon o osnovama društvene samozaštite. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 39
*** (1996-2002) Zakon o preduzećima. Službeni list SRJ, br. 29/1996, 33/1996, 29/1997, 59/1998, 74/1999 i 36/2002
Baljak, M. (2015) Uloga privatnih bezbednosnih agencija u 21. veku. Defendologija, 18 (36): 22-30
Labović, D. (2015) Privatna bezbednost u Republici Srbiji - pravni aspekti i komparativna iskustva. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Doktorska disertacija
Labović, D. (2017) Normativna regulativa privatne bezbednosti Republike Srbije - dostignuća i perspektive. Bezbednost, Beograd, vol. 59, br. 1, str. 115-136
Litavski, J. (2012) Izazovi privatnog sektora bezbednosti u novom veku. Novi vek, 4: 11-23, https://www.ceasserbia.org/images/tromesecnik/Novi-vek-broj-2.pdf, dostupan 08. 07. 2018
Nikač, Ž., Korajlić, N., Ahić, J., Bećirović, M. (2013) Pravna regulativa privatne bezbednosti na prostorima nekadašnje SFRJ, sa osvrtom na promene u Srbiji. Kriminalističke teme, 18(3-4): 27-52
Petrović, P., Milošević, M. (2016) Sukob interesa - bivši i sadašnji pripadnici policije u poslovima privatnog obezbeđenja u Srbiji. u: Privatno obezbeđenje u praksi - studije slučaja iz jugoistočne Evrope, 109-118
Petrović, P. (2016) Anatomija propalog licenciranja privatnog obezbeđenja. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1902176S
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2019.

Povezani članci