Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 32  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2017, vol. 74, br. 9, str. 900-903
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 02/10/2017
doi: 10.2298/VSP150617276M
Creative Commons License 4.0
Kapnogram sa 'uzdignutim repom' - uloga izmenjene kapnografske krivulje u otkrivanju poremećaja funkcionisanja anesteziološke opreme
General Hospital Pančevo, Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Pančevo

e-adresa: stevdr@gmail.com

Sažetak

Uvod. Kapnografija predstavlja standardni uređaj za monitoring tokom perioperativnog perioda, koji može biti od neprocenjivog značaja u otkrivanju problema u funkcionisanju anesteziološke opreme. Prikaz slučaja. Atipičan oblik kapnograma sa 'uzdignutim repom' zabeležen je tokom rutinske operacije. Prikazano je detaljno fiziko-matematičko i grafičko objašnjenje ovog kompleksnog kapnografskog oblika, zajedno sa analizom mogućih diferencijalnih dijagnoza i kliničkim značajem za svakodnevnu praksu. Zaključak. Oblik kapnograma sa 'uzdignutim repom' omogućava ranu dijagnozu i rešavanje problema pukotina u sistemu za uzorkovanje izdahnutog gasa, pre nego što dovedu do daljih neadekvatnih postupaka. Detaljno razumevanje fizike i fiziologije nastanka kapnografske krivulje značajno je za uspešnu analizu kapnografskih talasa, za ranu detekciju kvara anesteziološke opreme i za bezbednu kliničku praksu.

Ključne reči

kapnografija; fiziološke funkcije; intraoperativno praćenje; oprema i pribor; oprema; malfunkcija; fizika; fiziologija

Reference

Dubey, P. (2014) Move the anesthesia workstation cautiously!. Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 30(1): 121
Gravenstein, J. S. (2009) Clinical perspectives. u: Gravenstein, J. S.; Jaffe, Michael B.; Gravenstein, Nikolaus; Paulus, David A.; Gravenstein, J. S.; Jaffe, Michael B.; Gravenstein, Nikolaus; Paulus, David A. [ur.] Capnography, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 1-8
Middleton, B., Phillips, J., Thomas, R., Stacey, S. (2012) Physics in anaesthesia. Banbury, Oxfordshire, UK: Scion Publishing Limited, 1st ed
Shankar, B.K. Basic physiology of a capnogram. [cited 2015. Oct 20]. Available from: http://www.capnography.com/new/physiology/basic-physiology-of-a-capnogram?id=71
Tripathi, M., Pandey, M. (2000) Atypical tails-up capnograph due to breach in the sampling tube of side-stream capnometer. Journal of Clinical Monitoring and Computing, 16(1): 17-20