Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 7 od 31  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2016, vol. 64, br. 4, str. 1102-1118
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg64-9936
Creative Commons License 4.0
Primena savremenih monitoring sistema na mini-hidroelektranama
Serbian Academy of Inventors and Scientists, Belgrade

e-adresa: zegaracnikola@vektor.net

Sažetak

U radu je prikazana primena savremenih monitoring sistema na mini- hidrolektranama. U današnje vreme posebna pažnja posvećuje se održavanju postojećih sistema, izgradnji i instaliranju novih mini-hidrolektrana. One su umrežene u zajednički sistem napajanja električnom energijom i veoma su značajne za proizvodnju električne energije, kao i za održavanje celokupnog sistema energetskog napajanja. Primenjeni su novi monitoring sistemi koji omogućavaju kontinualno praćenje i nadzor tehničke ispravnosti mini-hidroelektrana. Pored toga, monitoring sistemi omogućavaju da se spreče havarije sistema u slučaju većih kvarova i otkaza. Održavanje i remonti sistema vrše se zavisno od stvarne potrebe i tehničkog stanja hidroelektrana. Korišćena je savremena oprema renomiranih svetskih proizvođača, lično iskustvo i znanje mnogih saradnika na realizaciji ovog projekta.

Ključne reči

Reference

*** (1974) Standard ISO 10816: Mechanical vibration of machines
*** (1974) Standard ISO 2370: Mechanical vibration of machines with operating speeds from 10 to 200 rev/s
*** (1974) Tehnička dokumentacija za Mini hidroelektrane. Crna Gora
Ličen, H. (2003) Vibrodijagnostika kao elemenat osiguranja kvaliteta i pouzdansoti. u: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Zenica: Kvalitet
Žegarac, N., Zuber, N. (2005) Izveštaj o merenju i analizi vibracija na MHE Šavnik
Žegarac, N., Ličen, H., Zuber, N. (1999) Izveštaj o merenju i analizi vibracija na elektroagregatima tipa No-break, snage 100 KVA u Radarskoj stanici, Koviona-Beograd. Beograd
Žegarac, N. (1993) Postupak i uređaj za određivanje zazora u kliznim ležajevima, merenjem dinamičke putanje glavnih rukavaca kolenastog vratila motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Beograd: Zavod za intelektualnu svojinu, Patent - br. 48216-P-640/93
Žegarac, N. (2002) Izveštaj o merenju i analizi vibracija u MHE Kolašin
Žegarac, N. (2005) Projekat monitoring sistema za potrebe EPCG-MHE
Žegarac, N. (2005) Izveštaj o merenju i analizi vibracija MHE Lijeva Rijeka-C. Gora
Žegarac, N., Zuber, N. (2004) Merenje i analiza vibracija u MHE. Podgorica