Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 8 od 32  
Back povratak na rezultate
IMK-14 - Istraživanje i razvoj
2016, vol. 22, br. 3, str. 69-74
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 20/06/2020
doi: 10.5937/IMK1603069Y
Univerzalna građevinska oprema malih gabarita za rad na gradilištu
Državni tehnički univerzitet za građevinarstvo i arhitekturu, Harkov, Ukrajina

e-adresa: emeljanova-inga@rambler.ru

Sažetak

Brojni infrastrukturni i stambeni objekti su predmet razaranja i oštećenja, pa su i neophodni radovi na njihovim popravkama i rekonstrukcijama. U takvim uslovima, najveći problem predstavlja upotreba građevinske opreme manjih gabarita koja olakšava izvođenje čitavih ciklusa radova direktno na gradilištu. Veoma je važno razvijati nove tehnološke komplete takve opreme koja se koristi na gradilištima. Razvoj takve opreme obuhvata sistematski pristup izučavanju predloženih kompleta kao i rezultata istraživanja prenosa od ishoda ispitivanja same opreme pa do industrijskih uzoraka. Takav pristup pokazuje efikasnost u razvoju tehnoloških kompleta koji se zasnivaju na manipulatorima i kombinovanju operacija.

Ključne reči

mali gabarit; oprema; beton; smeša

Reference

Protsenko, A.N. (2000) Designs of equipment for low-impulse supply of construction mixtures under shotcreting operations. Kharkov: Kharkov National University of Construction and Architecture, Master's Thesis, 166 pages
Yemelianova, I.A. (2015) Equipment for preparation and condensation of fiber-concrete mixtures. Kharkov: Team Publish Group, I.A. Yemelianova, V.Yu. Shevchenko, V.V. Asanov. Monographic work, 124 pages
Yemelianova, I.A., Blazhko, V.V., Guzenko, S.A., Shevchenko, V.Yu. (2015) Equipment for wet shotcreting process by using concrete mixtures with synthetic fibers. Kharkov: Team Publish Group, 24 pages
Yemelianova, I.A., Aniŝenko, A.I., Yevel, S.M., Blazhko, V.V., Dobrokhodova, O.V., Melentsov, N.A. (2012) Concrete mixers operating in the cascade mode. Kharkov: Team Publish Group, Monographic work, 146 pages
Yemelianova, I.A. (2010) Modern building mixtures and equipment for their preparation. Kharkov: Timchenko, I.A. Yemelianova, O.V. Dobrokhodova, A.I. Anishchenko, 152 pages
Yemelianova, I.A., Zadorozhnyi, A.A., Guzenko, S.A., Melentsov, N.A. (2011) Double-piston concrete pumps for construction sites. Kharkov: Natural Person, Monographic work, 196 pages