Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 38, br. 1, str. 200-209
Prinos i kvalitet lucerke u smeši sa travama u agroekološkim uslovima Vojvodine
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bBioforsk, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Ås, Norway
Sažetak
Lucerka je najvažnija leguminoza u našim agroekološkim uslovima za ishranu stoke i ona se uspešno može sejati sa travama. Ogled je obuhvatio ispitivanje prinosa i kvaliteta smeše lucerke sa ježevicom i visokim vijukom u agroekološkim uslovima Vojvodine. U obe godine istraživanja godišnji prinos čistog useva lucerke je na nivou smeša, dok su trave u čistoj setvi imale značajno manji prinos, što je posledica slabijeg prilagođavanja na vremenske uslove, a time i pojavu korova koja je izražena u letnjim mesecima, odnosno otkosima. Pored odabira odgovarajućih sorti trava za setvu u smeši sa lucerkom, potrebno je i odrediti koji je najpovoljniji odnos vrsta u smeši kako bi se ostvarili što veći prinosi i izbalansirana krma.
Reference
Ćupina, B., Antanasović, S., Krstić, Đ., Mikić, A., Manojlović, M., Pejić, B., Erić, P. (2013) Cover crops for enhanced sustainability of cropping system in temperate regions. Agiculture and forestry, Vol. 59, Issue 1, 55-72
Ćupina, B., Mikić, A., Stoddard, F.L., Krstić, Đ., Justes, E., Bedoussac, L., Fustec, J., Pejić, B. (2011) Mutual Legume Intercropping for Forage Production in Temperate Regions. u: E. Lichtfouse [ur.] Sustainable Agriculture Reviewes. Genetics, Biofuels and Local Farming Systems, Springer, str. 347-365
Ćupina, B., Erić, P., Krstić, Đ., Vučković, S. (2005) Effect of nitrogen fertilization on permanent Grasslands productivity in the Vojvodina province. Grassland Science in Europe, vol. 10, 485-488
Đukić, D., Erić, P. (1995) Lucerka - tehnologija gajenja lucerke za seme. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Glamočić, D.M. (2000) Ishrana preživara - praktikum. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Katić, S., Đukić, D., Lukić, D. (2002) Morfološke osobine, prinos i hranljiva vrednost lucerke. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 103-114
Mihajlović, I., Mladenović, G., Vučković, S. (2001) Proizvodne karakteristike trava u agroekološkim uslovima istočne Srbije. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 62, br. 220, 267-274
Radović, J., Sokolović, D., Marković, J. (2009) Lucerka-najvažnija višegodišnja krmna leguminoza u ishrani domaćih životinja. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 5-6-1, str. 465-475
Sheaffer, C.C., Sollenberger, E.L., Hall, H.M., West, P.S., Hannaway, B.D. (2009) Grazinglands, forages and livestock in humid regions. u: Wedin F.W., Fales L.S. [ur.] Grassland Quietness and Strength for a New American Agriculture, Madison, USA
Stošić, M., Lazarević, D. (2007) Dosadašnji rezultati u istraživanjima na travnjacima u Srbiji. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, 44, 333-346
Tomić, Z., Lugić, Z., Radović, J., Sokolović, D., Nešić, Z., Krnjaja, V. (2007) Višegodišnje leguminoze i trave - stabilan izvor kvalitetne kabaste stočne hrane. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 23, br. 5-6-1, str. 559-572
Tomić, Z., Mrfat-Vukelić, S., Šurlan-Momirović, G., Krstić, O. (1996) Prinos i kvalitet suve materije sorti i autohtonih genotipova ježevice (Dactylis glomerata L). Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 26, 97-102
Vučković, S.M. (1999) Krmno bilje. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/lnrpfns1401200C
objavljen u SCIndeksu: 06.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka