Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 28  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 45, br. 6, str. 705-714
Efekat etarskih ulja na prouzrokovače truleži ploda paradajza in vivo
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Paradajz je veoma značajna povrtarska vrsta koja se kod nas gaji kako u konvencionalnom, tako i u sistemu organske proizvodnje za domaće tržište, ali i za izvoz. Tokom proizvodnje i skladištenja paradajza može doći do gubitka prinosa usled pojave truleži ploda koju prouzrokuju Alternaria solani-prouzrkovač crne pegavosti i Botrytis cinerea - prouzrokovač sive truleži paradajza. Cilj ovog rada je da se kroz ocenu efekta etarskih ulja divljeg origana (Origanum vulgare) i lavande (Lavandula angustifolia) na navedene prouzrokovače truleži ploda paradajza utvrdi koja vrsta ulja i način primene može dati najbolje rezultate u zaštiti plodova paradajza ovim sredstvima. Eksperimenti su izvedeni u uslovima veštačkih inokulacija plodova paradajza prouzrokovačima truleži A. solani i B. cinerea, dok je efekat ulja ispitivan kroz dejstvo isparljive komponente i direktnom aplikacijom. Ispitivanjem isparljive komponente sve ispitane koncentracije etarskog ulja divljeg origana, pa i najniža (0,04 μl/ml vazduha), ispoljavaju fungistatičan efekat na A. solani i B. cinerea. Rezultati su pokazali da su isparljive komponente ulja divljeg origana i lavande u svim primenjenim koncentracijama imali značajan efekat u smanjenju pojave truleži u odnosu na netretiranu kontrolu. Direktnom aplikacijom na plodove, ulje divljeg origana se pokazalo kao najefikasnije u suzbijanju prouzrokovača truleži ploda paradajza. Ostvareni rezultati ukazuju da primena etarskih ulja u organskoj proizvodnji paradajza sa ciljem suzbijanja prouzrokovača truleži ploda ima perspektivu, te da je efekte ovih materija potrebno dalje ispitati sa ciljem formulacije komercijalnih preparata za ovu namenu.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.05.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka