Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 8 od 20  
Back povratak na rezultate
Škola biznisa
2014, br. 2, str. 188-202
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 20/03/2015
doi: 10.5937/skolbiz2-7126
Uticaj nacionalne kulture na organizacione promene i konkurentnost u Republici Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: djordjeostojic991@gmail.com

Sažetak

Globalizacijom poslovanja svet postaje tržište na kojem posluju kompanije iz raznih krajeva sveta. Kulture država su imale, a i danas imaju značajan uticaj na način poslovanja kompanija, kao i njihovu poziciju na tržištu. Nacionalna kultura ima značaj pri shvatanju i interpretiranju okruženja od strane menadžera, tip organizacionih promena i motivaciju zaposlenih. To znači da kompanije moraju intenzivnije vršiti selekciju radnika, kako bi individualne kulturne vrednosti radnika (koje se formiraju pod dejstvom nacionalne kulture) bile u skladu sa organizacionom kulturom kompanije, a samim tim i poboljšale svoju konkurentnost na tržištu.

Ključne reči

Reference

Berber, N. (2008) Uporedna analiza stilova menadžmenta novi vs stari stilovi. Škola biznisa, (4): 108-114
Bogićević-Milikić, B., Janićijević, N. (2009) Menadžment ljudskih resursa u privredama u tranziciji - dve refleksije zajedničkog porekla. Sociologija, vol. 51, br. 2, str. 157-176
Connor, N. (2012) Geert Hofstede: the 6 Dimensions of National Culture. http://www.conorneill.com/2012/06/07/geert-hofstede-the-6-dimensions-of-national-culture/
Ćuić, J., Berber, N. (2009) Vertikalna i horizontalna integracija i kooperacija. Škola biznisa, str. 121-131
Janićijević, N. (2008) Organizaciono ponašanje. Beograd: Data Status
Privredna komora Srbije Tehnološke inovacije - Statistika. http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=22
Zimanji, V., Štangl-Šušnjar, G. (2005) Organizaciono ponašanje. Subotica: Ekonomski fakultet