Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 20  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2011, vol. 66, br. 5, str. 844-848
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 25/01/2012
Uticaj organizacione kulture na implementaciju organizacionih promena u srpskim kompanijama
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
bVisoka poslovno tehnička škola, Doboj, Republika Srpska, BiH

Sažetak

Organizaciona kultura predstavlja jedan od najznačajnijih činilaca od koje zavisi dostizanje konkurentske prednosti kompanija. Sistem vrednosti zaposlenih predstavlja okosnicu oko koje se gradi prosperitetno i kvalitetno poslovanje. U radu se analiziraju značaj i uticaj organizacione kulture na implementaciju organizacionih promena koje predstavljaju neminovnost u doba ekonomske recesije. Cilj rada je utvrđivanje da li na iniciranje i implementaciju procesa organizacionih promena organizaciona kultura ima uticaj i u kojoj meri. Doprinos rada se ogleda u prezentovanju rezultata istraživanja sprovedenog na uzorku od trideset srpskih kompanija u cilju davanja smernica menadžerima za buduće efikasnije sprovođenje organizacionih promena.

Ključne reči

Reference

Alvesson, M. (2002) Understanding organizational culture. London: Sage Publications
Baca, C. (2005) Project managers spotlight on change management. Harbor light press
Cooke, R.A., Szumal, J.L. (1993) Measuring normative beliefs and shared behavioral expectations in organizations: The reliability and validity of the organizational culture inventory. u: Psychological Reports
Hassell, K.D. (2006) Police organizational cultures and patrol practices. LFB Scholarly Publishing LLC, 345 (p)
Hofstede, G. (2001) Culture's consequences. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Kraus, G., Becker-Kolle, C., Fischer, T. (2006) Change-management. Berlin: Cornelsen
Pugh, L. (2007) Change Management in Information Services. Ashgate Publishing Limited
Sajfert, Z., Vukonjanski, J. (2008) Organizaciona kultura. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'