Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2016, vol. 54, br. 4-6, str. 486-497
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 15/07/2016
Zakonodavni okvir i standardi organske proizvodnje u Srbiji i Evropskoj uniji
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Organska poljoprivreda se smatra sektorom koji može doprineti razvoju preduzetničkog duha i pokrenuti razvoj ne samo agrarnog, već i nepoljoprivrednog sektora u seoskim oblastima. Organski proizvodi su veoma traženi i imaju veću tržišnu vrednost. Sa te tačke gledišta organska poljoprivreda bi morala biti jedan od faktora ekonomskog razvoja Srbije. Sem toga, tako se stvaraju uslovi da ista teritorija bude prepoznatljiva na svetskom tržištu. Međutim, razvoj sektora organske proizvodnje u Srbiji započeo je ne tako davno, praktično tek sa osnivanjem nevladiž organizacije Terra's (1990 g.). Od tada pa do danas, preduzeto je više konkretnih aktivnosti ne samo u pogledu proizvodnje i prometa, već i u pogledu potpune harmonizacije i usaglašavanja zakonodavnog okvira sa zakonodavstvom EU. Stoga ćemo u radu prikazati kako danas zakonodavstvo Srbije vidi i reguliše problem i potrebu proizvodnje i plasmana organskih proizvoda, kao i koliko je taj proces usaglašen sa zakonodavstvom EU.

Ključne reči