Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2013, br. 30, str. 49-62
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 23/01/2014
Metrika reakcije potrošača organskih proizvoda na integrisano marketing komuniciranje
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

U razvoju marketing komuniciranja primena koncepta integrisanog marketing komuniciranja smatra se jednom od najznačajnijih promena u odnosima sa potrošačima. U stručnoj literaturi nailazi se na dve dileme vezano za primenu koncepta integrisanog marketing komuniciranja: konceptualizacija i merenje efekata istog. Marketing orijentisana kompanija organskih proizvoda uloženu investiciju u integrisano marketing komuniciranje shvata i prati sa aspekta tržišnih efekata, finansijskih efekata, kvaliteta integrisanja i reakcije potrošača. U savremenim uslovima značaj orijentacije na potrošače je upravo u tome da se integracija razmatra i iz perspektive primaoca promotivne poruke a ne samo onih koji je emituju. Stoga je merenje efekata promotivne poruke organskih proizvoda sa aspekta potrošača predmet ovog rada.

Ključne reči

integrisano marketing komuniciranje; reakcija potrošača na promotivne poruke; metrika efekata integrisanog marketing komuniciranja; organski proizvodi

Reference

Belch, G.E., Belch, M.A. (2009) Advertising and promotion - anintegrated marketing communication perspective. Boston: McGraw-Hill/Irwin
Cook, W.A. (1999) Editorial: IMC's Fuzzy Picture: Breakthrough or Breakdown?. Journal of Advertising Research, 44(1): 1-2
Grbac, B., Meler, M. (2010) Metrika marketinga. Rijeka: Ekonomski fakultet
Kesić, T. (2003) Integrirana marketinška komunikacija. Zagreb: Opinio
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Lee, D.H., Park, C.W. (2007) Conceptualization and Measurement of Multidimensionality of Integrated Marketing Communications. Journal of Advertising Research, 47(3): 222
Mariarty, S., Mitchell, N., Wells, W. (2009) Advertising, principles & practice. New Yersey: Pearson Prentice Hall, 8 izdanje
Naik, A.N., Raman, K. (2003) Understanding the Impact of Synergyin Multimedia Communications. Journal of Marketing Research, 37(1)
Ognjanov, G. (2009) Integrisane marketinške komunikacije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Salai, S., Grubor, A. (2011) Marketing komunikacije. Subotica: Ekonomski fakultet
Salai, S., Božidarević, D. (2009) Marketing istraživanje. Subotica: Ekonomski fakultet
Salai, S. (2004) Integralno marketing komuniciranje (sa posebnim osvrtom na proizvode organske poljoprivrede). Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 11, str. 63-73
Sudarević, T. (2000) Alternativni koncept promotivnih aktivnosti prehrambenih proizvoda. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 5, str. 433-439