Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 284  
Back povratak na rezultate
Baština
2020, br. 50, str. 373-385
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/05/2020
doi: 10.5937/bastina30-25930
Creative Commons License 4.0
Integrativna nastava u savremenoj osnovnoj školi
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za pedagogiju

e-adresa: minic.vesna@gmail.com, marijaj@filfak.ni.ac.rs

Sažetak

Cilj rada se odnosi na studiozno proučavanje i analiziranje integrativne nastave, načina organizacije kao i njenog značaja u savremnoj osnovnoškolskoj nastavi. Imajući u vidu činjenicu da se u savremenoj osnovnoj školi sve više govori o potrebi međudisciplinarnog znanja, koje se bazira na integrativnim i sintetičkim procesima, ova tema postaje veoma aktuelna i interesantna za stručnjake različitih profila. Integrativna nastava je jedan od inovativnih modela kojim se međusobno povezuju nastavni sadržaji iz više nastavnih predmeta. Na taj način se povećava dinamičnost i interdisciplinarni pristup određenoj tematici, pa nastava postaje kvalitetnija, sadržajnija i kreativnija. Putem nje se učenici pripremaju za celoživotno obrazovanje, jer se od njih očekuje dodatno angažovanje putem koga uspostavljaju veze i odnose, koji ih podstiču na aktivnost i pronalaženje novih rešenja. Iz ovih razloga u radu je izvršeno sistematsko utemeljivanje integrativne nastave s aspekta: njenih osobenosti i značaja, stanja i problema neposredne nastavne prakse i razultata dosadašnjih istraživanja.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
2014: Adamov Jasna, Olić Stanislava, Tibor Halaši Tibor. Multidisciplinarni učenički projekti - primer integrisanja sadržaja u okviru teme "Zdrava ishrana". U Stanko Cvjetičanin (ur.). Miniprojekti u nastavi integrisanih prirodnih nauka i matematike 2. Sombor: Pedagoški fakultet
2012: James Barber. Integration of Learning: A Grounded Theory Analysis of College Student Learning. American Educational Research Journal, 49 (3)
2015: Basu Mausumi, Palash Das, Gobinda Chowdhury. Introducing Integrated Teaching and Comparison With Traditional Teaching in Undergraduate Medical Curriculum. A Pilot Study. Medical Journal of Dr. D. Y. Patil University, 8 (4)
1991: Jere Brophy, Jenet Alleman. A Caveat: Curriculum Integration Isn't Always a Good Idea. Educational Leadership, 49(2)
2007: Buljubašić-Kuzmanović Vesna. Studentska prosudba učinkovitosti integrativnog učenja. Odgojne znanosti, 9(2). Osijek: Filozofski fakultet
2014: Tami Carmichael, Yvette LaPierre. The Results of Comprehensive Assessment of Students and Student Learning Outcomes in an Integrative Learning Community. Issues in Interdisciplinary Studies, 32
2007: Drobnjak Nataša. Integrativna nastava. Obrazovna tehnologija (1-2). Beograd: Učiteljski fakultet
2003: Dee Fink. Creating Significant Learning Experiences. An Integrated Approach to Designing College Courses. San Francisco: CA Jossey-Bass
2016: Gaddam Vijaya Lakmshmi, Gowda Vikram Vaidyanathan Kannam. Comparison of the Effectiveness of Horizontal Integration With Traditional Teaching Approach in First-Year MBBS Students. International Journal of Medical Science and Public Health, 5 (7)
2010: Aleksandra Grujić-Jankuloski. Tematsko planiranje u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja. U Dragan Golubović (ur.) Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem. Tehnika i informatika u obrazovanju -TIO 2010. Čačak: Tehnički fakultet
2004: Teylor Huber, Pat Hutchings. Integrative learning. Mapping the Terrain. Washington DC: Association of American Colleges and Universities
2017: Marija Jovanović i Vesna Kovčić. Contemporary Society Challenges of Integrative Teaching. Sinteze, br. 1. Kruševac: Akademija vaspitačkomedicinskih strukovnih studija
2008: Nenad Jović, Dragana Stanojević. Korelacija nastavnih sadržaja -problemi i primeri pozitivne prakse. U Dragan Golubović (ur.). Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem. Tehnika i informatika u obrazovanju -TIO'08. Čačak: Tehnički fakultet
2017: Gulab Kanwar, Monika Shekhawat, Saxena Neeraj, & Chandra Mehra Mahesh. Introduction and Impact of Integrated Teaching Learning Method for First Professional Medical Students. IOSR Journal of Research & Method in Education, 7 (1)
2008: Mara Knežević. Modeli obrade književnih dela u nižim razredima osnovne škole u korelaciji sa likovnom i muzičkom kulturom. U Sretko Divljan (ur.). Zbornik sa međunarodnog naučnog skupa Umetnost u metodikama nastave. Jagodina: Pedagoški fakultet
2011: Vesna Kostović-Vranješ, i Sanja Šolić. Nastavni sadržaji prirode i društva -polazište za interdisciplinarno poučavanje u razrednoj nastavi. Život i škola. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
2010: Kate Madhuri, Ujjvala Kulkarni, Avinash Supe, & Deshmukh YA. Introducing Integrated Teaching in Undergraduate Medical Curriculum. International Journal of Pharma Sciences and Research, 1 (1)
2017: Behera Basanta Kumar, Narahari Agasti, & Kamalakanta Sahoo. Evaluation of Impact of an Integrated Lecture Method of Teaching Among Undergraduate Medical Students, Compared to Traditional Didactical Lectures in Reference to Antenatal Care. International Journal of Advances in Medicine, 4(3)
2010: Marian McCarthy. The Arts in Education as an Integrative Learning Approach. In Bettie Higgs, Shane Kilcommins & Tony Ryan (eds.). Making Connections: Intentional Teaching for Integrative Learning. Cork: Nairtl
2017: Biljana Novković Cvetković. Inovativni modeli rada u nastavi u funkciji unapređivanja nastavnog procesa. Godišnjak pedagoškog fakulteta u Vranju. 8(1). Vranje: Pedagoški fakultet
2017: Yang Pan Sanqiang, Xin Cheng, Yanghai Zhou, Ke Li. Seeking the Optimal Time for Integrated Curriculum in Jinan University School of Medicine. International Journal of Higher Education, 6 (1)
(2016). Milica Petrić. Integrativna nastava gramatike u mlađim razredima osnovne škole, Zbornik radova učiteljskog fakulteta, Br. 10. Prizren-Leposavić: Učiteljski fakultet
2016: Biljana Popeska, Snežana Jovanova-Mitkovska Integration and Correlation Concepts in Physical Education. Research in Kinesiology, 44 (2)
2011: Slobodan Popov. Informatika i korelacijsko-integracijski procesi u obrazovanju. U Dragan Golubović (ur.), Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnika i informatika u obrazovanju -TIO 2011. Čačak: Tehnički fakultet
2017: Filduza Prušević-Sadović. Integrativni pristup sadržajima učenja i poučavanja DHS.3. Tuzla: Filozofski fakultet
2011: Željana Radojičić-Lukić. Obrazovna tehnologija 4. Integrativna nastava u savremenom obrazovnom procesu. Učitelj. Beograd: Savez učitelja Republike Srbije
2017: Emanuel Soare. Integrative Learning Pathways in Competence Based Curriculum Conference Paper. from:https://www.researchgate.net/publication/317145885_Integrative_Learning_Pathways_In_Competence_Based_Curriculum
2015: Sonali Sharma, Sudhanshu Kacker, Manju Jha. Effectiveness of Horizontal Integrated Teaching Programme in Medical Curriculum. International Journal of Pharma Sciences and Research, 6 (6)
2018: Biljana Soleša. Književnost za decu u integrativnoj nastavi. U V. Jovanović i B. Ilić (ur.), Zbornik radova sa naučnog skupa Književnost za decu u nauci i nastavi. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
2016: Ana Spasić-Stošić. Uloga školske biblioteke u realizaciji integrativne nastave u osnovnoj školi. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju 7. Vranje: Pedagoški fakultet
2007: Ana Spremić. Integrativna nastava. Obrazovna tehnologija (1-2). Beograd: Učiteljski fakultet
2017: Biba Stojanović. Integrativni pristup narodnoj književnosti: potrebe i mogućnosti. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, 8 (2). Vranje: Pedagoški fakultet
2016: Neelam Aanupama Toppo, Monica Lazarus, Riti Jain Seth, Pankaj Bhargava, Yadav Kuldeep Singh, Pradeep Kumar Kasar. Introduction of Integrated Teaching Learning Module in Second M.B.B.S. Curriculum. International Journal of Contemporary Medical Research, 3 (5)
2015: Uma Prasad, Kanth Rajani, Usha Prasad. Student's Perception About Integrated Teaching in an Undergraduate Medical Curriculum. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research, 4 (2)
2007: Josep Vallverdú. Alife in the Classrooms: An Integrative Learning Approach. Studies in Computational Intelligence, 44
2016: Mladen Vilotijević i Nada Vilotijević. Modeli razvijajuće nastave I. Beograd: Učiteljski fakultet
2013: Shu Nu Yang. The Development of Interdisciplinary Thinking in the New Postmodern Education. Forum on Public Policy-1-17. Retrieved 28.07.2018. from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1045659.pdf
2016: Vesna Zdravković. Integrativni pristup početnoj muzičkoj nastavi u osnovnoj školi. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju 8(2). Vranje: Pedagoški fakultet
2017: Vesna Zdravković. Stavovi učitelja i studenata o integrativnom pristupu kao faktoru uspešne muzičke nastave u osnovnoj školi. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju 8(1). Vranje: Pedagoški fakultet