Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 4 od 286  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 4, str. 125-144
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/01/2020
doi: 10.5937/ZRFFP49-21288
Creative Commons License 4.0
Ekološko vaspitanje i obrazovanje u mlađim razredima osnovne škole
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za pedagogiju

e-adresa: minic.vesna@gmail.com, marija.jovanovic@filfak.ni.ac.rs

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak

Potreba za očuvanjem životne sredine u kojoj čovek živi i radi sve je izraženija u savremenom svetu, posebno zbog činjenice da ekološka kriza postaje globalni problem uzrokovan, pre svega, niskom ekološkom svešću čoveka. Uništavanje prirodne okoline, trošenje prirodnih resursa, globalne klimatske promene podstakle su važnost i značaj vaspitanja i obrazovanja za očuvanjem životne sredine. Ekološko vaspitanje i obrazovanje, kao procesi permanentnog karaktera, kontinuirano produbljuju i inoviraju svoje sadržaje, koji se realizuju kroz obavezne i izborne predmete, ali i kroz slobodne i fakultativne aktivnosti organizovane u osnovnoj školi. Ekološki sadržaji obezbeđuju učenicima mlađeg školskog uzrasta u našoj zemlji: upoznavanje sa osnovnim pojmovima u vezi sa ekologijom i životnom sredinom, sticanje znanja o pozitivnim i negativnim uticajima na prirodno okruženje, kao i merama sprečavanja i zaštite od svega što ga narušava. Aktuelnost ove teme ogleda se u postavljenim zadacima ekološkog vaspitanja i obrazovanja, koji se odnose na podsticanje lične odgovornosti svakog pojedinca da svojim aktivnostima menja životnu sredinu u pravcu kvalitetnijeg života, kao i da prenosi stečena znanja mladima sa ciljem izgrađivanja ekološke svesti.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Pravilnik o nastavnom programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 10, Beograd: Ministarstvo prosvete
*** (2004) Pravilnik o nastavnom programu za treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 10, Beograd: Ministarstvo prosvete
*** (2009-2018) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2009, 43/11, 14/2016, 76/ 2018, 95/2018
*** (2009-2016) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016
*** (2010-2012) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 30/2010, 93/2012
*** (2018) Pravilnik o nastavnom programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 12, Beograd: Ministarstvo prosvete
*** (2018) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 12, Beograd: Ministarstvo prosvete
*** (2018) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 12, Beograd: Ministarstvo prosvete
Andevski, M., Kundačina, M. (2004) Ekološko obrazovanje - od brige za okolinu do održivog razvoja. Užice: Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet
Andevski, M. (2002) Uvod u ekološko obrazovanje. Novi Sad: Filozofski fakultet
Andevski, M.J., Knežević-Florić, O. (2002) Obrazovanje i održivi razvoj. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Berber, S. (2006) Ekologija. Sombor: Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet
Biočanin, R., Bektašević, S. (2011) Ekološka enciklopedija. Beograd: Centar za strateška istraživanja Nacionalne Bezbednosti
Brdar, S. (2016) Čuvari prirode za prvi razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Buzaši, M., Marganić, S.K. (2009) Likovna kultura (za treći razred). Beograd: Eduka
Ćuk, M., Jevtić, Z. (2008) Pevam, sviram, slušam (za četvrti razred). Beograd: Nova škola
Gačanović, B. (2007) Veze i putokazi. Beograd: Zavod za udžbenike
Gidens, E. (2009) Evropa u globalnom dobu. Beograd: Clio
Joksimović, S. (2009) Matematika (za četvrti razred). Beograd: Eduka
Kamenov, E. (2004) Zelena planeta. Novi Sad: Dragon
Kićović, D., Vujanović, D., Jakšić, P. (2004) Osnove zaštite i unapređenja životne sredine. Kosovska Mitrovica: Prirodno-matematički fakultet
Kilibarda, K. (1998) Moralno-ekološka kultura. Beograd: Draganić
Kragujević, G., Rakić, I. (2004) Fizičko i zdravstveno vaspitanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kundačina, M. (1998) Činioci ekološkog vaspitanja i obrazovanja učenika. Užice: Učiteljski fakultet
Marinković, S., Marković, S. (2007) Svet oko nas, za drugi razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Marinković, S., Marković, S. (2014) Priroda i društvo za treći razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Matanović, V. (1996) Ekološka sekcija u osnovnoj školi. Beograd: Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije
Matanović, V., Stanec, B., Đorđević, V. (2006) Čuvari prirode 2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Matanović, V., Veinović, Z., Stančić, N., Marković, I. (2010) Priroda i društvo 4b, udžbenik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Matović, M., Bukvić, S. (1996) Metodika nastave prirode i društva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milatović, V., Jovanović, S. (2010) Srpski jezik (za treći razred). Beograd: Zavod za udžbenike
Mišković, M. (1997) Ekološka kriza i ekološka svest omladine. Beograd: Eko-centar
Nikolić, R. (2002) Doprinos škole u prirodi ekološkom vaspitanju i obrazovanju - ekološka svest i ekološko obrazovanje dece i omladine. Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Novković, Lj., Trebješanin, B., Gačanović, B. (2004) Aktivno kroz svet oko nas 1. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trebješanin, B., Gačanović, B., Novković, Lj. (2015) Priroda i društvo, udžbenik za treći razred. Beograd: Zavod za udžbenike
Vidović, Lj., Matijević, B. (2015) Priroda i društvo, udžbenik za četvrti razred. Beograd: Eduka
Zarupski, S. (2017) Matematika (za četvrti razred). Beograd: Eduka