Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 278  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2018, br. 13, str. 1-26
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/sinteze7-16996

Creative Commons License 4.0
Oblici slobodnih aktivnosti učenika u službi njegovanja estetskog ukusa
aPrimary school 'Vuk Karadžić', Zabrđe, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
bPrimary school 'Knez Ivo od Semberije', Bijeljina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

e-adresa: mitroviclj@spinter.net, simeunovic.danijela@gmail.com, draganaldj@gmail.com

Sažetak

Ovaj rad se bavi slobodnim aktivnostima učenika, odnosno, organizovanim oblicima vaspitno-obrazovnog rada koji se ostvaruje kroz rad sekcija koje su u službi njegovanja estetskog ukusa. U radu je ispitano mišljenje učenika o učešću u sekcijama. Uzorak ovog istraživanja je činilo 140 učenika iz četiri osnovne škole. Istraživanje je vršeno metodom prikupljanja podataka i tehnikom anketiranja, a kao instrument je korišten upitnik. Rezultati istraživanja pokazuju da su učenici zainteresovani za rad u slobodnim aktivnostima, da nisu preopterećeni radom u njima i da imaju pozitivno mišljenje o kulturnoumjetničkim priredbama. Takođe, rezultati pokazuju povezanost školskog uspjeha učenika i učešća u slobodnim aktivnostima. Rad donosi korisna znanja o interesovanjima učenika.

Ključne reči

slobodne aktivnosti; sekcije; osnovna škola; estetski ukus; kulturno-umjetničke priredbe

Reference

*** (2008) Official Gazette of the Republic of Srpska, br. 74
*** (2011) Official Gazette of the Republic of Srpska, br. 51
Babin, R. (1986) Tematsko-idejni profil školskih priredbi. Pedagoška stvarnost, 32(9/10): 758-762
Bećar, J. (1986) Struktura slobodnih aktivnosti u starijim razredima osnovne škole. Pedagoška stvarnost, 32(9/10): 776-781
Branković, D., Ilić, M. (2003) Osnovi pedagogije. Banja Luka: Comesgrafika
Cvetković, B. (1999) Vannastavne obrazovno-vaspitne aktivnosti u mlađim razredima osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 3-4, str. 395-408
Đorđević, M. (1985) Individualizacija obrazovnog rada u školi. Beograd: Nova prosveta
Grandić, R., Letić, M. (2008) Prilozi Pedagogiji slobodnog vremena. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Panić, D.S., Lazić, D.D., Mitrović, L.Lj. (2017) Pedagogical communication: Achievement and frequency in general class teaching. Sinteze, br. 11, str. 1-38
Pjurkovska-Petrović, K., Ševkušić-Mandić, S.G. (1997) Slobodne aktivnosti učenika: Rad sekcija u osnovnim školama. Nastava i vaspitanje, vol. 46, br. 2-3, str. 350-361
Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2. M-Ž