Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 8 od 284  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2019, vol. 68, br. 3, str. 347-362
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 18/03/2020
doi: 10.5937/nasvas1903347V
Creative Commons License 4.0
Uloga školskog nadzora u konstituisanju osnovnoškolskog sistema u Srbiji u prvoj polovini 19. veka
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

e-adresa: nvujisic@f.bg.ac.rs

Sažetak

U ovom radu nastojali smo da rekonstruišemo ulogu koju je državni nadzor nad osnovnim školama imao u konstituisanju osnovnoškolskog sistema u Kneževini Srbiji u prvoj polovini 19. veka. Razvoj osnovnoškolskog sistema u Kneževini Srbiji išao je sporo i sa dosta poteškoća: otežan vazalnim položajem države, opterećen slabim ekonomskim stanjem i, najzad, lošom državnom administracijom koja se tek formirala. Praćenje uloge školskog nadzora u konstituisanju osnovnoškolskog sistema zahteva analizu izveštaja školskih nadzornika, kao izvora prvog reda. Takođe, budući da su u prvoj polovini 19. veka u Kneževini Srbiji radila dva školska nadzornika, Petar Radovanović i Milovan Spasić, važno je da sagledaju njihove lične preferencije i pedagoška stajališta koja su ih vodila u ovom nadasve teškom zadatku. Trebalo je obići male seoske škole kroz neprokrčene predele, preko rečica, brda, na konju, spavati u neuslovnim konacima. U takvim uslovima naši prvi osnovnoškolski nadzornici pojavljuju se kao naši prvi statističari javne nastave, pisci osnovnoškolskih zakona, oni koji su poučavali nedovoljno spremne učitelje pedagoškom radu. U ovom radu upravo smo se koncentrisali na ove aspekte rada školskih nadzornika da bismo sagledali njihovu ulogu u konstituisanju osnovnoškolskog sistema u Kneževini Srbiji u prvoj polovini 19. veka.

Ključne reči

osnovnoškolski nadzor; Srbija u prvoj polovini 19. veka; osnovna škola

Reference

Dragićević, T., Timotijević, S. (2009) Školstvo i prosveta u Srbiji 1817-1838. Beograd: Arhiv Srbije
Đurović, A. (2004) Modernizacija obrazovanja u Kraljevini Srbiji 1905-1914. Beograd: Istorijski institut
Đurović, A.T. (1999) Kosmološka traganja za novom školom - modernizacijski izazovi u sistemu srednjoškolskog obrazovanja u Beogradu 1800-1905. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod (BIGZ)
Milićević, Đ.M. (2005) Kneževina Srbija. Book & Marso
Potkonjak, N. (2010) Naši veliki prethodnici. Beograd: SAO
Trgovčević, L. (2003) Planirana elita - o studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku. Beograd: Istorijski institut
Vujisić, Ž.N. (2014) Na Peru i na sedlu - nadzor nad osnovnim školama u Srbiji u prvoj polovini XIX veka. Beograd: EDUKA