Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 5 od 21  
Back povratak na rezultate
Kultura
2015, br. 147, str. 226-241
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/11/2015
doi: 10.5937/kultura1547226m
Elementi za implementaciju inkluzivnosti
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd

Sažetak

U Srbiji oko 10% populacije čine osobe sa invaliditetom. Ova marginalizovana društvena grupa ima potencijala da postane produktivni deo društva. Društvene delatnosti, najpre kultura i umetnost, predstavljaju odgovarajuće polje za primenu socijalnog modela odnosa prema osobama sa invaliditetom i uspostavljanje inkluzivnog društva. Stvaranje inkluzivnog društva je imperativ današnjice. Elementi za implementaciju inkluzivnosti predstavljeni su u tri koraka koja omogućavaju jednostavan i održiv način uključivanja osoba sa invaliditetom u rad institucija kulture. Ova osetljiva društvena grupacija predstavlja potencijal koji ne samo što može da poveća udeo učešća publike u radu institucija kulture nego svojom kreativnošću i sposobnošću može da postane produktivni faktor radnog kolektiva institucija kulture.

Ključne reči

Reference

Bel, Dž.A. (2007) Pristupačna okruženja, Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije. Ministarstvo kulture Republike Srbije; Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
British Standards Institute (2005) British standard. u: Design management systems - Managing inclusive design - Guide, 7000-6
Cave, A. (2006) Making Existing Buildings Accessible - Museums and Art Galleries. London: RIBA Enterprises
Centar za razvoj inkluzivnog društva (2014) 15. 10. www.crid.org.rs/Files Design% 20for% 20All. pdf
Delin, E. (2007) Pristup na dugme. u: Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Delin, E. (2007) U susret osobama sa invaliditetom. u: Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Delin, E. (2007) Zapošljavanje na svim nivoima. u: Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Delin, E. (2007) Kontrola i revizija. u: Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije (2014) Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom. 28. 10. http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.phpkonvencija- un-o-pravimaosoba- sa-invaliditetom/ 67-konvencija- un-o-pravima- osoba- sa-invaliditetom
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (2006) Uputstvo za sprovođenje aktivnosti kojima se obezbeđuju uslovi za nesmetano korišćenje sadržaja i programa institucija kulture osobama sa invaliditetom. Beograd
Ministarstvo kulture i informisanja (2003) Razumevanje invalidnosti, Socijalni model. Beograd, Oxfam, informativna publikacija
Oxfam The royal national institute of the blind. www.rnib.org.uk
Plejfort, S. (2007) Inkluzivne informacije. u: Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Plejfort, S. (2007) Konsultovanje sa osobama sa invaliditetom. u: Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Plejfort, S. (2007) Treningom do jednakosti. u: Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Plejfort, S. (2007) Upoznavanje osoba sa invaliditetom. Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Pul, N. (2007) Korišćenje tehnologije. u: Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Sardžent, L. (2007) Ostvarivanje partnerstva. u: Kultura jednakosti, Beograd: Istorijski muzej Srbije - Ministarstvo kulture Republike Srbije, Centar za vizuelna istraživanja i komunikacije
Stošljević, L.Lj., Rapaić, D.I., Nikolić, S.J. (1997) Somatopedija. Beograd: Naučna knjiga
Tatić, D. (2008) Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Beograd: Službeni glasnik