Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2004, vol. 38, br. 1-2, str. 135-138
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.5937/socpreg0402135M
Marginalije uz problem pojedinca u otvorenom društvu
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

Osnovni cilj saopštenja je da se sagleda aktualno stanje i izgledi pojedinaca u post-modernom okruženju iz perspektive njihove društvene integracije, odgovorne društvene participacije i sticanja i održavanja personalnog identiteta. Savremene sociološke teorije o "kraju istorije" "otvorenom društvu", globalizaciji kao svetsko-istorijskom procesu kao i vladajuće liberalno-demokratske ideološko-političke doktrine uveliko operišu i u svoje fundamente stavljaju tezu o konačno oslobođenoj individui o autonomnoj ličnosti "našeg doba" koja pod uslovima tržišne razmene i nagodbe slobodno bira i projektuje vlastiti, pluralni identitet, i time definiše svoju sadašnjost a još više budućnost. Činjenica da u postmodernoj epohi pojedinci sve više uspevaju ili pokušavaju da kroz vlastite životne putanje nadiđu ograničenja i prinude ovih širih grupnih kolektiviteta i njihovih identiteta, ne znači da su pojedinci u ovoj epohi zaista dosegli stupanj slobode kada mogu slobodno da se predaju izgradnji alternativnih društvenih vrednosti i poredaka.

Ključne reči