Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
Opšta medicina
2019, vol. 25, br. 1-2, str. 37-41
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.5937/opmed1902037J
Creative Commons License 4.0
Sindrom iritabilnog kolona – trauma lekara i pacijenta
Health Center, Health Center, Krupa na Uni, Bosnia and Hercegovina

e-adresa: marijanajandrickocic@gmail.com

Sažetak

Uvod. Sindrom iritabilnog kolona - IBS (Irritable bowel syndome) predstavlja hronični funkcionalni poremećaj rada debelog crijeva bez organskog uzroka, koji se karakteriše bolovima u stomaku, nadutošću i poremećajem pražnjenja crijeva. Dijagnoza sindroma iritabilnog kolona postavlja se na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda i u zavisnosti od indikacije endoskopskim pregledom. Terapija podrazumjeva kombinaciju psihoterapije i medikamentne terapije u periodima egzacerbacije. Prikaz slučaja. Pacijentkinja starosti 26 godina, javlja se u ambulantu zbog učestalih stolica u poslednjih par nedjelja. U prosjeku dnevno ima dvije do četiri tečnije stolice bez prisustva sluzi i krvi, naduta je i osjeća nelagodu u stomaku koja popušta nakon nužde. Druge tegobe negira. Do sada zdrava. Nakon učinjenog pregleda postavlja se radna dijagnoza IBS i pacijentkinji predočava plan liječenja. Nailazi se na otpor i zahtijeva uputnica specijalisti. Od izdavanja prve konsultantske uputnice do hospitalizacije i postavljanja konačne dijagnoze, koja je identična dijagnozi postavljenoj prilikom prvog pregleda ljekara specijaliste porodične medicine, prošlo je godinu dana. Zaključak. Da bi ljekari primarne zdravstvene zaštite čuvali ulazna vrata zdravstvenog sistema, neophodno im je vrijeme za pacijenta (smanjenje broja pregleda), značajno veća autonomija i adekvatna zdravstvena legislativa, što je moguće samo kroz sistemske promjene, kao rezultat dijaloga svih relevantnih faktora u sistemu zdravstvene zaštite.

Ključne reči

iritabilni kolon; ljekar; pacijent

Reference

Agarwal, N., Spiegel-Brennan, M.R. (2011) The Effect of Irritable Bowel Syndrome on Health-Related Quality of Life and Health Care Expenditures. Gastroenterology Clinics of North America, 40(1): 11-19, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0889855310001378
Algabr, G.A., Alotaibi, T.K., Alshaikh, A.M. (2018) Assessment of Knowledge, Attitude and Practice towards Irritable Bowel Syndrome and Risk Factors in Riyadh City, 2017. Egyptian Journal of Hospital Medicine, 70(8): 1377-1380
Buono, J.L., Mathur, K., Averitt, A.J., Andrae, D.A. (2017) Economic Burden of Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea: Retrospective Analysis of a U.S. Commercially Insured Population. Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy, 23(4): 453-460
Ercegović, J., Katić, M. (1993) Medicina familiaris Croatica : the journal of family physicians association, vol. 22. 7-16 p. Available from: https://hrcak.srce.hr/ index.php?show=clanak&id_clanak_ jezik=200948
Hrvatski Zavod Za Zdravstveno Osiguranje (2018) HZZO Vodič kroz novi model upućivanja. http://www.hzzo-net.hr/dload/novosti/Vodic_kroz_novi_model_upucivanja_02082013.pdf
Karabeg, V., Špehar-Stojanović, S. (2015) Hrvatska akademija medicinskih znanosti. Acta medica Croatica, Vol. 69, 245-251
Konstantinović, D., Akulov, D., Sekulić, A., Pavlović, D. (1996) Samostalno rešavanje zdravstvenih zahteva u odnosu na dijagnozu, kao podrška savremenom rukovođenju u opštoj medicini. Opšta medicina, 2(2-3): 135-140
Konstantinović, D., Akulov, D., Pertot, V. (2008) 'SPOM' study: How does a general practitioner fulfill his role in Serbian health care system?. Opšta medicina, vol. 14, br. 1-2, str. 9-17