Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 25  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 37, br. 1, str. 21-23
Fatalno intracerebralno krvarenje na dvojnoj antitrombocitnoj terapiji kod pacijenta sa infarktom miokarda bez ST elevacije koji je lečen urgentnom perkutanom koronarnom intervencijom
aVojnomedicinska akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Klinika za urgentnu internu medicinu, Beograd + Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd

e-adresamarijans74@gmail.com
Sažetak
Po važećim smernicama za upotrebu dvojne antiagregacione terapije u pacijenata sa infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) primena dvojne antiagregacione terapije-ASA i ticagrelora se preporučuje (klasa I nivo dokaza B). Prikazujemo slučaj uspešne urgentne perkutane koronarne intervencije ( hitna PCI) kod pacijenta sa infarktom miokarda bez ST elevacije , koji je dobio udarnu dozu ticagrelora nakon učinjene koronarografije.Verifikovana je subtotalna stenoza desne koronarne arterije i učinjena implantacija stenta. Naš slučaj je pokazao primenu 2015. ESC smernica za primenu dvojne antiagregacione terapije u pacijenata sa NSTEMI. Procedura je bila uspešna, bez periproceduralnih komplikacija ali je oko 22 sata sledećeg dana došlo do fatalnog intrakranijalnog krvarenja a 48 sati od intervencije i do letalnog ishoda.
Reference
Roffi, M., Patrono, C., Collet, J., Mueller, C., Valgimigli, M., Andreotti, F., Bax, J.J., Borger, M.A., Brotons, C., Chew, D.P., Gencer, B., Hasenfuss, G., Kjeldsen, K., Lancellotti, P. (2015) 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, 37(3): 267-315
Valgimigli, M., Bueno, H., Byrne, R.A., i dr. (2018) 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS. The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the Euro. Eur Heart J, 39: 213-254