Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 25  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 49, br. 2, str. 137-140
Prednosti perkutane koronarne intervencije u odnosu na medikamentoznu terapiju kod pacijenata sa stabilnom anginom pektoris (trosudovna koronarna bolest)
aPHI 'Sv Vračevi' Bijeljina, Internal Department, Department of Interventional Cardiology, Bijeljina, BiH
bKlinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd
cClinic Center Kragujevac, Cardiology Clinic, Kragujevac
dPHI 'Sv Vračevi' Bijeljina, BiH

e-adresanemil03@gmail.com
Ključne reči: angina pektoris stabilis; perkutana koronarna intervencija; medikamentozna terapija
Sažetak
Uvod: Cilj ovog rada je prikazati postupak perkutane koronarne intervencije kod pacijenata sa stabilnom anginom pektoris i njene prednosti, s obzirom da se ne preporučuje rutinska PCI kod pacijenata sa stabilnom anginom prema važećim preporukama, dobijenih na osnovu velikih radomizovanih studija, koje će kroz rad biti opisane. Prikaz slučaja: U Pacijent, muškarac, životne dobi od 66 godina, primljen je na Interno odelenje, odsek za Interventnu kardiologiju zbog bolova u grudima po tipu stabilne angine pektoris. CCS II. U ambulantnim uslovima mu je učinjena neinzvazivna dijagnostika, te nakon pozitivnog ergometrijskog testa, donešena je odluka da se uradi invazivna dijagnostika i eventualna PCI. PCI SYNTAX Score II: 23,0; PCI četvorogodišnji mortalitet 3,8%. CABG SYNTAX Score II: 25,3; CABG četvorogodišnji mortalitet 4,6%. Koronarografja: LCA: LM: pravilnog odstupa, pravca, lumena, bez stenoza, račva se na LAD i LCx. LAD: pravilnog odstupa, pravca, proksimalno u dužem segmentu sužena tubularnom stenozom oko 95%, distalno stenoza oko 50%. LCx: pravilnog odstupa, pravca, daje OM1 granu koja je bez suženja, OM2 granu koja je proksimalno sužena oko 60-70% (tandem lezija) i OM3 (PD) grana je proksimalno subokludirana 99%. RCA: bez stenoza, minorna. PCI LAD: Implantiran stent DES Orsiro 3,0x35mm insuflacijom do 14 atm. Proksimalno implantiran stent ower lap tehnikom BMS Integrity 3,5x15mm insuflacijom do 16atm. Nakon toga, urađen POT tehnika, balonom od BMS stenta insuflacijom do 18atm i postdilatacija ower lap-a insuflacijom do 18atm. PCI OM3: Replasiran guidwire BMW u pravcu PD grane i Direct tehnikom implantiran stent BMS Integrity 2,5x18mm insuflacijom do 18atm. PCI OM2: Plasiran guidwire Runtrough floppy u pravcu OM2 grane i Direct tehnikom implaniran stent DES Resolute integrity 2,5x22mm insuflacijom do 16atm. (LCA-leva koronarna arterija, LAD-prednja descendentna arterija, LCx-cirkumfleksna arterija, OM- optuzna marginalna arterija, PD- zadnja descedentna arterija, RCA-desna koronarna arterija). Zaključak: Procedura mora biti postupna, pažljivo planirana i da tek nakon inicijalne i dobre neinvazivne dijagnostike, se treba pristupiti odluci o perkutanoj koronarnoj intervenciji. Značajan stepen stenoza na koronarnim arterijama i tegobe koje pacijent ima su presudne u odluci o izvođenju PCI. Ako se pažljivo izvodi, PCI se i dalje može smatrati dragocenom tehnikom kod odabranih pacijenata u odnosu na samu medikamentoznu terapiju.
Reference
Amoroso, G., van Boven, A.J., Crijns, H.J.G.M. (2001) Drug therapy or coronary angioplasty for the treatment of coronary artery disease: New insights. American Heart Journal, 141(2): S22-S25
Bucher, H. (2000) Percutaneous transluminal coronary angioplasty versus medical treatment for non-acute coronary heart disease: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 321(7253): 73-77
Claude, J., Schindler, C., Kuster, G.M., Schwenkglenks, M., Szucs, T., Buser, P., Osswald, S., Kaiser, C., Grädel, C., Estlinbaum, W., Rickenbacher, P., Pfsterer, M. (2004) Cost effectiveness of invasive versus medical management of elderly patients with chronic symptomatic coronary artery disease: Findings of the randomized trial of invasive versus medical therapy in elderly patients with chronic angina (TIME). Eur Heart J, 25, 2195-2203
Davies, R.F., Goldberg, A. D., Forman, S., Pepine, C.J., Knatterud, G.L., Geller, N., Sopko, G., Pratt, C., Deanfield, J., Conti, C. R. (1997) Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP) Study Two-Year Follow-up. Circulation, 95(8): 2037-2043
Hartigan, P.M., Giacomini, J.C., Folland, E.D., Parisi, A.F. (1998) Two- to three-year follow-up of patients with single-vessel coronary artery disease randomized to PTCA or medical therapy (results of a VA cooperative study). American Journal of Cardiology, 82(12): 1445-1450
Parisi, A.F., Folland, E.D., Hartigan, P. (1992) A comparison of angioplasty with medical therapy in the treatment of single-vessel coronary artery disease. Veterans Affairs ACME Investigators. N Engl J Med, 326: 10-6
Pepine, C.J., Geller, N.L., Knatterud, G.L., Bourassa, M.G., Chaitman, B.R., Davies, R.F., Day, P., Deanfield, J.E., Goldberg, A., McMahon, R.P., Mueller, H., Ouyang, P., Pratt, C., Proschan, M. (1994) The Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP) study: Design of a randomized clinical trial, baseline data and implications for a long-term outcome trial. Journal of the American College of Cardiology, 24(1): 1-10
Pfisterer, M. (2004) Long-term outcome in elderly patients with chronic angina managed invasively versus by optimized medical therapy: Four-year follow-up of the randomized trial of invasive versus medical therapy in elderly patients (time). Circulation, 110(10): 1213
Pitt, B., Waters, D., Brown, W.V., van Boven, A.J., Schwartz, L., Title, L.M., Eisenberg, D., Shurzinske, L., McCormick, L.S. (1999) Aggressive lipid-lowering therapy compared with angioplasty in stable coronary artery disease. Atorvastatin versus Revascularization Treatment Investigators. N Engl J Med, 341(2): 70-6
The RITA-2 trial participants (1997) Coronary angioplasty versus medical therapy for angina: the second Randomised Intervention Treatment of Angina (RITA-2) trial. Lancet, 350(9076): 461-468
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.7251/SCMED1802137M
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.

Povezani članci