Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 22  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 35, br. 2, str. 191-198
Retrospektivna analiza učestalosti i uzroka koji doprinose pojavi ascites sindroma kod brojlera u južnom Banatu
Veterinary Specialized Institute 'Pančevo', Pančevo

e-adresapavlelula@yahoo.com
Sažetak
Ascites sindrom je nekontagiozno oboljenje brojlera multifaktorijalne etiologije. Pilići selekcionisani na brz rast imaju visok bazalni metabolizam zbog čega su povećane potrebe organizma za kiseonikom. U nepovoljnim ambijentalnim uslovima kao i pod dejstvom drugih štetnih uticaja koji smanjuju količinu raspoloživog kiseonika dolazi do hipoksije, plućne hipertenzije, dilatacije i insuficijencije desnog srca koja ima za posledicu generalizovanu pasivnu hiperemiju organa i ascites kao najupečatljiviji patoanatomski nalaz. Cilj studije bio je da se retrospektivno istraže učestalost i glavni činioci koji doprinose pojavi oboljenja na odabranom području sa rasprostranjenom živinarskom proizvodnjom. U periodu od 2011. do 2017. godine ascites sindrom je dijagnostikovan patoanatomskim ispitivanjem kod pilića iz 12 od 91 jata sa zdravstvenim problemima ispitivanim u Veterinarskom specijalističkom institutu "Pančevo". Na osnovu anamneze, kliničke slike i patoanatomskog nalaza kao glavni činioci koji doprinose pojavi oboljenja identifikovani su nepovoljni ambijentalni uslovi i neadekvatna hrana. U najvećem broju slučajeva ascites sindrom se javljao u malim jatima, gajenim u neadekvatnim ambijentalnim uslovima.
Reference
Afolayan, M., Abeke, F.O., Atanda, A. (2016) Ascites versus sudden death syndrome (SDS) in broiler chickens: A review. Journal of Animal Production Research, 28: 76-87
Aftab, U., Khan, A.A. (2005) Strategies to alleviate the incidence of ascites in broilers: A review. Brazilian Journal of Poultry Science, 7: 117-126
Baghbanzadeh, A., Decuypere, E. (2008) Ascites syndrome in broilers: Physiological and nutritional perspectives. Avian Pathology, 37, 2, 117-126
Balog, J.M. (2003) Ascites Syndrome (Pulmonary Hypertension Syndrome) in Broiler Chickens: Are We Seeing the Light at the End of the Tunnel?. Avian and Poultry Biology Reviews, 14(3): 99-126
Currie, R.J.W. (1999) Ascites in poultry: Recent investigations. Avian Pathology, 28(4): 313-326
Decuypere, E., Hassanzadeh, M., Buys, N. (2005) Further insights into the susceptibility of broilers to ascites. Veterinary Journal, 169: 319-320
Firestone, D. (1973) Etiology of Chick Edema Disease. Environmental Health Perspectives, 5: 59-59
Hall, S.A., Machicao, N. (1968) Myocarditis in Broiler Chickens Reared at High Altitude. Avian Diseases, 12(1): 75-75
Hasani, A., Bouyeh, M., Rahati, M., Seidavi, A., Makovicky, P., Laudadio, V., Tufarelli, V. (2018) Which is the best alternative for ascites syndrome prevention in broiler chickens? Effect of feed form and rearing temperature conditions. Journal of Applied Animal Research, 46(1): 392-396
Ivetić, V., Valter, D., Pavlović, I., Miljković, B., Maslić-Strižak, D., Ilić, Ž., Savić, B., Stanojević, S., Spalević, Lj. (2003) Atlas bolesti živine. Beograd: Naučni institut za veterinarstvo Srbije
Julian, R.J. (1987) The effect of increased sodium in the drinking water on right ventricular hypertrophy, right ventricular failure and ascites in broiler chickens. Avian Pathology, 16(1): 61-71
Julian, R.J. (1989) Lung Volume of Meat-Type Chickens. Avian Diseases, 33(1): 174-174
Knežević, M., Jovanović, M. (1999) Opšta patologija. Beograd: Makarije, 306-306
Knežević, N., Matejić, M. (1996) Bolesti pernate živine. Beograd: Veterinarski fakultet, 185-185
Lister, S. (1997) Broiler ascites: A veterinary viewpoint. World's Poultry Science Journal, 53(1): 65-67
Lorenzoni, A.G., Ruiz-Feria, C.A. (2006) Effects of Vitamin E and L-Arginine on Cardiopulmonary Function and Ascites Parameters in Broiler Chickens Reared Under Subnormal Temperatures. Poultry Science, 85(12): 2241-2250
Marinković, D., Nešić, V. (2013) Tehnika obdukcije životinja sa osnovama tanatologije. Beograd: Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, 177-177
Maxwell, M.H., Robertson, G.W. (1997) World broiler ascites survey 1996. Poultry International, 36: 16-30
Palić, T., Rajić, I., Nikolić, Z. (1994) Bolesti živine, poremećaji ishrane. Beograd: Savez živinara Srbije, 123-123
Stolz, J.L. (1993) Ascites syndrome mortality and cardiological response of broiler chickens subjected to cold exposure: Effects of verapamil and L-carnitine supplementation. Texas A&M University, Ph.D. Dissertation
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH1902191G
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Acta agriculturae Serbica (2019)
Nutritivni aspekti pojave ascitesa kod živine
Dosković Vladimir, i dr.

Biotech Anim Husbandry (2014)
Efekti restriktivne ishrane na metaboličke poremećaje kod brojlera
Sahraei M.

Biotech Anim Husbandry (2012)
Restriktivni programi ishrane u brojlerskoj proizvodnji
Sahraei M.