Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 22  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 48, br. 3-4, str. 153-156
Efekti dodavanja fitaze hrani za piliće u tovu na odabrane parametre klaničnih osobina mesa
Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
Ključne reči: pilići; fitaza; fosfor; kategrije mesa
Sažetak
U novije vreme nameće se novi pristup problemu upotrebe mineralnih izvora fosfora (P) u ishrani živine, radi smanjenja nivoa mineralnih izvora P, ili potpunog isključenja iz obroka životinja. U takve formulacije obroka dodaje se enzim fitaza. Cilj ovoga rada je bio da se ispitaju efekti dodavanja enzima fitaze u smeše za ishranu pilića u tovu, sa različitim nivoom mineralnog izvora P (dikalcijum-fosfat, DKF), na odabrane parametre klaničnih osobina mesa (udeo i prinos pojedinih kategorija mesa obrađenih trupova pilića). Ogledom je bilo obuhvaćeno 220 pilića, provenijencije Arbo Acres podeljenih u dve grupe (po 110 pilića u grupi). Prva grupa je bila kontrolna bez dodatka enzima fitaze. Druga grupa je bila ogledna, koja je u smešama za ishranu dobijala enzim fitazu (0,1%), uz dvostruko manju zastupljenost DKF. Na kraju tova (42 dana) žrtvovano je po 14 pilića (7 muških i 7 ženskih) iz svake grupe. Dobijeni rezultati su pokazali da se dodatkom enzima fitaze (0,1%) u smešu za ishranu pilića, uz dvostruko niži nivo dikalcijum-fosfata postižu pozitivni efekti u pogledu proizvodnih performansi: završnih telesnih masa, a u skladu sa tim i boljim prinosom i udelom mesa I i II kategorije. Razlike srednjih vrednosti između ispitivanih grupa bile su statistički značajne (P<0,05).
Reference
Khan, N. (1995) Update on phytase in animal feeds: Feed mix. International Journal on feed, Nutrition and Technology
Kies, K.A., van Hemert, F.H.K., Sauer, W.C. (2001) Effect of phytase on protein and amino acid digestibility and energy utilisation. World's Poultry Science Journal, vol. 57, June, str. 109-126
Korsbak, A. (1998) Novo Nordisk feed enzymes. u: 'Korišćenje fitaze u hrani za životinje - efikasnost i stabilnost' - VII Simpozijum tehnologije stočne hrane, sa međunarodnim učešćem, Jun 1998, Petrovac na moru - zbornik radova, 190-202
Matyuka, S., Korot, W., Bogusz, G. (1990) The retention of phytin phosphorus from diets with fat supplements in broiler chicks. Animal Feed Science and Technology, 31, 223-230
Radović, V., Rajić, I., Stanić, D., Nadaždin, M. (2003) Uticaj različitih izvora fosfora na telesnu masu i prirast pilića u tovu. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 19, br. 3-4, str. 43-47
Sebastian, S., Touchburn, P.S., Chavez, R.E. (1998) Implications of phytic acid and supplemental microbial phytase in poultry nutrition: A review. World's Poultry Science Journal, vol. 54, March, 27-47
Simons, P.C., Versteegh, H.A., Jongbloed, A.W., Kemme, P.A., Slump, P., Bos, K.D., Wolters, M.G., Beudeker, R.F., Verschoor, G.J. (1990) Improvement of phosphorus availability by microbial phytase in broilers and pigs. Br J Nutr, 64(2): 525-40
Vogt, H. (1992) Einsatz von phytase im broilermastfutter mit unterschiedlichem phosphorgehalt. Arch. Geflugelk, 56, 93-98
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Biotech Anim Husbandry (2007)
Fitaza u ishrani pilića u tovu, uticaj na kvalitet mesa
Radović V., i dr.

Biotech Anim Husbandry (2003)
Uticaj različitih izvora fosfora na telesnu masu i prirast pilića u tovu
Radović Vera, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2004)
Efekti primene fitaze u ishrani pilića u tovu
Radović Vera, i dr.

prikaži sve [13]