Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 34  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2017, vol. 65, br. 1, str. 20-28
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 16/06/2017
Ekološko modifikovanje površinskih svojstava poliestra upotrebom plazme
aVisoka tehnološko umetnička strukovna škola, Leskovac
bUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

Sažetak

Obradom poliestra plazmom u površinskom sloju modifikuju se morfološka struktura i hemijki sastav vlakna. Pri tom dolazi do hrapavljenja površine i do formiranja novih funkcionalnih grupa koje povećavaju površinsku energiju tako da se poboljšavaju hidrofilna i svojstva bojenja i sile adhezije. Novi karakter površine poliestra omogućuje apliciranje različitih sredstava što može da učini materijal manje sklon statičkom naelektrisanju, biocidnim na određene sojeve bakterija ili vodoodbojnim. Pravilnim izborom parametara obrade plazmom mogu se postići željeni efekti. U radu je razmatran uticaj različitih vrsta plazmi na promenu hemijskog sastava, površinske morfologije i elektrokinetičkih svojstava poliestra.

Ključne reči