Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, br. 163, str. 79-96
Žanrovska subverzivnost avangardne poezije
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
Ključne reči: srpska književnost; avangarda; lirska pesma; teorija žanra
Sažetak
Srpska književnost na početku 20. veka u okviru istorijske avangarde stvara nove poetičke obrasce. Kao osnovni koncept, avangardni umetnici zastupali su koncept pobune: protiv ustaljenih književnih konvencija, protiv religije, protiv tradicije, protiv istorije, protiv svih vrsta autoriteta i ideologija. Kao dominantan žanr epohe izdvojila se lirska pesma koja je bila pogodna za poetičke eksperimente avangardnih stvaralaca. Promenama u okviru lirskog žanra i napadom na formu i principe poetskog stvaranja pesnici su napadali i poredak koji je date principe uspostavio. U radu se na primerima Stanislava Vinavera, Miloša Crnjanskog i Rastka Petrovića, preko teorije žanra, preispituju postupci komponovanja lirske pesme i upotrebe lirskog žanra kao mesta pobune i otpora prema autoritetima i konvencijama.
Reference
Belsi, K. (2010) Poststrukturalizam. Beograd: Službeni glasnik
Birger, P. (1998) Teorija avangarde. Beograd: Narodna knjiga
Crnjanski, M. (1994) Lirika Itake. Beograd: Draganić
Culler, J. (2015) Theory of the lyric. Cambridge: Harvard University Press
Derida, Ž. (1992) Šta je poezija?. Polja, br. 123, Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada
Derrida, J. (1980) The Law of Genre. Critical Inquiry, Vol. 7, No. 1, Chicago: The University of Chicago Press, pp. 55-81
Đukić, T. (2012) Mjeća, knjiga stihova Stanislava Vinavera. u: Tešić G. [ur.] Vinaver, S. Rani radovi, Beograd: Službeni glasnik, 428-430
Fowler, A. (1982) Kinds of literature. Cambridge: Harvard University Press
Frow, J. (2005) Genre. London: Routledge
Mladenović, R. (2012) Mjeća - knjiga stihova Stanislava Vinavera. u: Tešić G. [ur.] Vinaver, S. Rani radovi, Beograd: Službeni glasnik, 426-427
Pavličić, P. (1983) Književna genologija. Zagreb: SNL
Pešić, R., Milošević-Đorđević, N. (1997) Narodna književnost. Beograd: Trebnik
Petković, N. (1944) Lirika Miloša Crnjanskog. Beograd: Tersit
Petrović, R. (1958) Izbor I (1919-1924). Beograd: SKZ
Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti. Beograd: Nolit
Rajić, V. (2012) Mjeća - knjiga stihova Stanislava Vinavera. u: Tešić G. [ur.] Vinaver, S. Rani radovi, Beograd: Službeni glasnik, 432-433
Rosmarin, A. (1985) The power of genre. Minneapolis: University of Minnesota Press
Tešić, G. (2009) Srpska književna avangarda. Beograd: IKUM
Tešić, G., ur. (2012) Vinaver S. rani radovi. Beograd: Službeni glasnik
Tešić, G. (1994) Sedamdeset pet godina Lirike Itake. u: Crnjanski M. [ur.] Lirika Itake, Beograd: Draganić, 270-290
Vinaver, S. (1985) Gromobran svemira. Beograd: Filip Višnjić
Vučković, R. (2015) Rana poezija Stanislava Vinavera. u: Petrović P. [ur.] Poezija i modernistička misao Stanislava Vinavera, Beograd: IKUM
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1963079S
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka