Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
Jezik u pesmi - Hajdegerovo topološko tumačenje Traklove poezije
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac

e-adresasradovanovic@vaspks.edu.rs
Ključne reči: M. Hajdeger; G. Trakl; istina bivstvovanja; topologija; poezija; pesma
Sažetak
Autor u tekstu otvara problem Hajdegerovog topološkog tumačenja pesništva Georga Trakla. U tekstu se najpre postavlja problem prirode topološkog tumačenja umetnosti imajući u vidu tumačenje koje je sprovedeno u Izvoru umetničkog dela. Potom autor pokazuje da Hajdegerovo misaono promišljanje o ulozi umetnosti u epohi tehnike sledi Traklovo pesničko promišljanje o ulozi pesnika u pomenutoj epohi. Takav dijalog pevanja i mišljenje se onda sagledava kroz Hajdegerove stavove o mišljenju kao izvornoj etici izloženom u Pismu o humanizmu.
Reference
Adorno, T. (1985) Parataksa o Helderlinovu kasnom pjesništvu. u: Filozofsko-sociološki eseji o književnosti, Zagreb: Školska knjiga, str. 37-72
Heideger, M. (2000) Vortrage und Aufsatze. Pfullingen: Neske, 9. Auflage
Heidegger, M. (1983) Die Herkunft der Kunst un die Bestimung des Denkens. u: Distanz und Nähe, Würzburg
Heidegger, M. (2001) Unterwegs zur Sprache. Pfullingen: Günter Neske
Heidegger, M. (2005) Seminare. Frankfurt: Vittorio Klostermann
Heidegger, M. (2004) Wegmarken. Frankfurt a/M: Vittorio Klostermann
Heidegger, M. (1996) Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. Frankfurt: V. Klostermann
Heidegger, M. (2003) Holzwege. Frankfurt a/M: Vittorio Klostermann
Radovanović, S.Ž. (2015) Hajdegerovo pitanje o bivstvovanju i pitanje o umetnosti. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 4, br. 7, str. 45-51
von Herrmann, F.W. (1994) Wege ins Ereignis. Zu Heideggers 'Beiträgen zur Philosophie'. Frankfurt a/M: Vittorio Klostermann
Wright, K. (2003) Die Erläuterungen zur Hölderlins Dichtung und drei Hölderlins Vorlesungen (1934/35, 1941/42, 1942) Die Heroisierung Hölderlins. u: Heidegger-Handbuch, Stutgart
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sinteze0-11149
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka