Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 6 od 50  
Back povratak na rezultate
2019, br. 47, str. 67-81
Esejistika Momčila Nastasijevića u melodijskoj spirali zvuka i jezika
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresamilan.grom@gmail.com
Ključne reči: maternja melodija; jezik; zvuk; esejistika; pesništvo
Sažetak
U radu je predstavljena analiza fenomena maternja melodija u esejističkim i poetičkim promišljanjima Momčila Nastasijevića. Uspostavljen je komparativni osvrt na dve verzije eseja o maternjoj melodiji: "Za maternji muzički jezik" i "Za maternju melodiju" čime se ukazuje na genezu autorovog promišljanja i pokušaja da odgonetne uočenu muzičku, ritmičku i lingvističku pojavu. Rad uključuje i razmatranje eufonijske i ritmičke organizacije varijanti Nastasijevićevih stihova (i proznih fragmenata) koji jesu primer podražavanja maternje melodije književnoumetničkim tekstom. U posebnom poglavlju u radu razmatra se odnos maternje melodije i Drugog. Književnoteorijska razmatranja Petra Milosavljevića uzeta su kao polazna osnova hermeneutičkog odgonetanja maternje melodije kao filozofskog i umetničkog fenomena.
Reference
Aleksić, J. (2015) Tačka belog usijanja - ontoteologija stvaralaštva u autopoetičkoj misli Momčila Nastasijevića. u: Delić, Jovan [ur.] Momčilo Nastasijević - magnovenja i odjeci, Zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 59-82
Delić, J. (2015) Poezija Momčila Nastasijevića u kontekstu srpske avangarde. u: Delić, Jovan [ur.] Momčilo Nastasijević - magnovenja i odjeci, Zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 11-20
Despić, Đ. (2018) Putanja moderne srpske poezije. u: Vuksanović, Miro [ur.] Srpska književnost danas, Zbornik radova, Novi Sad: Ogranak SANU u Novim Sadu, 48-54
Gordić, S. (2018) O savremenom srpskom pesništvu. u: Vuksanović,Miro [ur.] Srpska književnost danas, Zbornik radova, Novi Sad: Ogranak SANU u Novim Sadu, 18-26
Gromović, M. (2014) Globalno zagrevanje nacionalnih književnosti. u: Književnost i globalizacija, Zbornik radova, Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet, 799-805
Milosavljević, P. (1978) Poetika Momčila Nastasijevića. Novi Sad: Matica srpska
Petković, N. (2006) Ogledi iz srpske poetike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Petrov, A. (2008) Kanon - srpski pesnici XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Popa, V., ur. (1971) Momčilo Nastasijević - pesme, pripovetke, drame. Novi Sad: Matica srpska, 8-9
Popović, R. (2013) Paradoksi i molitve. Niš: Filozofski fakultet
Šeatović-Dimitrijević, S. (2015) Pre i posle lirskih krugova Momčila Nastasijevića. u: Delić, Jovan [ur.] Momčilo Nastasijević - magnovenja i odjeci, Zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 83-93
Šutić, M. (2009) Podrhtavanje smisla. Beograd: Službeni glasnik
Šutić, M. (2010) Traganje za metodom. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1947067G
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0