Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 50  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 9, str. 323-340
Aktuelne tendencije u savremenom srpskom pesništvu
Univerzitet 'Etveš Lorand', Filozofski fakultet, Budimpešta, Mađarska
Ključne reči: poezija; pesništvo; pesnikinje; nove tendencije; žensko pismo
Sažetak
U velikom broju slučajeva, u stvaralaštvu autorki koje danas čine okosnicu srpske pesničke scene, uočljive su nove umetničke tendencije, kroz uzajamno delovanje tradicije i sadašnjosti, bunta i melanholije, klasične i potpuno nove sintakse, što neretko vodi jezičkim i stilskim inovacijama. Pesma, kao i čovek, ima svoju ličnost, budući da je deo njegovog duhovnog sveta, da je začeta i oživljena u njemu. Analizom novijeg pesničkog stvaralaštva tri aktuelne autorke srednje generacije, u ovom radu ćemo pokušati da dođemo do odgovora na pitanje da li je i koliko utemeljeno stanovište kojim se tzv. 'žensko pismo' generalizuje kao 'lako štivo', odnosno da utvrdimo jesu li kriterijumi za često prisutnu generalizaciju savremenog pesničkog stvaralaštva čiji su autori žene, zasnovani na stručno argumentovanim (umetničkim) osnovama ili na neknjiževnim elementima.
Reference
Bandić, M.I. (1966) Tihi vetar bola. u: Zbornik radova 'Savremena poezija', Beograd: Nolit, str. 289
Đurić, V. (1990) Traganje za duhom reči. Beograd: Srpska književna zadruga
Jerotić, V. (2003) 'Nagoni i kultura', Izabrani ogledi 'Na putevima oboženja i individuacije'. Beograd: Srpska književna zadruga, str. 6
Krnjević, V. (1973) Pjesništvo i pjesnički jezik. u: Savremena poezija, Beograd: Nolit, str. 166
Leovec, S. (1966) Poezija Vuka Krnjevića. u: Zbornik radova 'Savremena poezija', Beograd: Nolit, str. 387, 391
Pavlović, M. (1973) Pesnička tradicija. u: Zbornik radova 'Savremena poezija', Beograd: Nolit, str. 84
Pervić, M. (1973) Poezija mladih ili mlada poezija. u: Zbornik radova 'Savremena poezija', Beograd: Nolit, str. 82, 83
Vitošević, D. (1975) Srpsko pesništvo 1901-1914. Beograd: Vuk Karadžić, Knj. I
Zorić, P. (2003) Na putevima oboženja i individuacije. Beograd: Srpska književna zadruga, (predgovor), str. 17
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1709323J
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.

Povezani članci

Baština (2010)
Pojam kosovskih motiva
Jašović Predrag

Baština (2011)
Kosovski motivi i njihova modifikacija u poeziji srpskih modernista
Jašović Predrag

God Pedag fak Vranje (2016)
Motivi raja i pakla u poeziji Alekse Šantića
Jašović Predrag