Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 7 od 57  
Back povratak na rezultate
Komunikacije, mediji, kultura
2017, vol. 9, br. 9, str. 323-340
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 06/12/2018
doi: 10.5937/gfkm1709323J
Aktuelne tendencije u savremenom srpskom pesništvu
Univerzitet 'Etveš Lorand', Filozofski fakultet, Budimpešta, Mađarska

Sažetak

U velikom broju slučajeva, u stvaralaštvu autorki koje danas čine okosnicu srpske pesničke scene, uočljive su nove umetničke tendencije, kroz uzajamno delovanje tradicije i sadašnjosti, bunta i melanholije, klasične i potpuno nove sintakse, što neretko vodi jezičkim i stilskim inovacijama. Pesma, kao i čovek, ima svoju ličnost, budući da je deo njegovog duhovnog sveta, da je začeta i oživljena u njemu. Analizom novijeg pesničkog stvaralaštva tri aktuelne autorke srednje generacije, u ovom radu ćemo pokušati da dođemo do odgovora na pitanje da li je i koliko utemeljeno stanovište kojim se tzv. 'žensko pismo' generalizuje kao 'lako štivo', odnosno da utvrdimo jesu li kriterijumi za često prisutnu generalizaciju savremenog pesničkog stvaralaštva čiji su autori žene, zasnovani na stručno argumentovanim (umetničkim) osnovama ili na neknjiževnim elementima.

Ključne reči

Reference

Bandić, M.I. (1966) Tihi vetar bola. u: Zbornik radova 'Savremena poezija', Beograd: Nolit, str. 289
Đurić, V. (1990) Traganje za duhom reči. Beograd: Srpska književna zadruga
Jerotić, V. (2003) 'Nagoni i kultura', Izabrani ogledi 'Na putevima oboženja i individuacije'. Beograd: Srpska književna zadruga, str. 6
Krnjević, V. (1973) Pjesništvo i pjesnički jezik. u: Savremena poezija, Beograd: Nolit, str. 166
Leovec, S. (1966) Poezija Vuka Krnjevića. u: Zbornik radova 'Savremena poezija', Beograd: Nolit, str. 387, 391
Pavlović, M. (1973) Pesnička tradicija. u: Zbornik radova 'Savremena poezija', Beograd: Nolit, str. 84
Pervić, M. (1973) Poezija mladih ili mlada poezija. u: Zbornik radova 'Savremena poezija', Beograd: Nolit, str. 82, 83
Vitošević, D. (1975) Srpsko pesništvo 1901-1914. Beograd: Vuk Karadžić, Knj. I
Zorić, P. (2003) Na putevima oboženja i individuacije. Beograd: Srpska književna zadruga, (predgovor), str. 17