Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 52, br. 4, str. 15-28
Osnovi metodologije optimizacije eliminacije iznenadnih otkaza pri projektovanju i razvoju elektronskog sistema
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: elektronski sistem; iznenadni otkazi; pouzdanost; pogodnost održavanja; pogodnost opravke; korektivno održavanje; optimizacija; optimalna varijanta eliminacije iznenadnih otkaza
Sažetak
Prikazani su rezultati razvoja originalne metodologije optimizacije eliminacije iznenadnih otkaza (EIO) elektronskog sistema (ES), koja se izvodi u fazi njegovog projektovanja i razvoja. Optimizacijom EIO su obuhvaćeni svi elementi EIO: pouzdanost, pogodnost opravke, korektivno održavanje i snabdevanje rezervnim delovima. Sa stanovišta upotrebnog kvaliteta za kriterijum optimizacije je uzeta operativna gotovost, a sa stanovišta troškova kriterijum su troškovi životnog veka ES koji su zavisni od EIO. Osnova razvijene metodologije optimizacije EIO je traženje najbolje varijante EIO među generisanim relevantnim varijantama EIO, koje predstavljaju sve moguće kombinacije relevantnih varijanti elemenata EIO. Objašnjen je kompletan postupak optimizacije RIO. Na jednom ES prikazan je deo postupka optimizacije KIO.
Reference
*** Vision Abell, Integrated Logistic Support. http://www.vsl.com.an/abell/ils.html
*** (1990) International Electrotechnical Vocabulary: Dependability and Quality of Service. 50. Ch. 191
*** (1985) Taktičko-tehnički zahtevi za razvoj tehničkih materijalnih sredstava. SNO, 1096
Barković, M. (1989) Prilog oplimizaciji višenivoskog sistema održavanja elektronskih sredstava. Zagreb: CVTŠ KoV JNA, Doktorska disertacija
Kline, M. (1985) Linking LOR models to provisioning models. u: Annual reliability and maintainability symposium, proceedings, IEEE, 1985, New York, str. 362-368
Korolija, D. (1998) Optimizacija pouzdanosti elektronskog uređaja sa aspekta korektivnog održavanja. u: SYMOPIS '98, Herceg Novi, Zbornik radova
Korolija, D. (1988) Model snabdjevanja modularno građenih elektroničkih uređaja rezervnim dijelovima. Zagreb: Elektrotehnički fakultet, magistarski rad
Korolija, D. (1988) Snabdevanje modularno građenih tehničkih sredstava rezervnim delovima. u: SYMOPIS '88, Brioni, Zbornik radova
Korolija, D. (2000) Optimizcicija eliminacije iznenadnih otkaza pri projektovonju i razvoju savremenog ES. u: SYMOPIS '2000, Beograd, Zbornik radova
Korolija, D. (1990) Model troškova transporta popravljivih modularnih celina elektronskog sredstva. u: SYMOPIS '90, Kupari, Zbornik radova
Korolija, D. (1999) Određivanje optimalne pouzdanosti elektronskog uređaja sa stanovišta korektivnog održavanja. Vojnotehnički glasnik, vol. 47, br. 2, str. 18-31
Korolija, D. (1990) Polazne osnove za matematičku formalizaciju sistema snabdevanja modularno građenih tehničkih sredstava rezervnim delovima u sistemu održavanja sa više nivoa. Vojnotehnički glasnik, vol. 38, br. 1, str. 17-22
Korolija, D. (1990) Vreme zastoja modularno građenog elektronskog sredstva zbog snabdevanja rezervnim delovima. Vojnotehnički glasnik, vol. 38, br. 4, str. 376-381
Korolija, D. (1999) Donošenje optimalne odluke opravi/odbaci pri projektovanju i razvoju elektronskih sistema. u: SYMOPIS '99, Beograd, Zbornik radova
Korolija, D. (1996) Optimizacija rezervnih delova za održavanje modularno građenih elektronskih uređaja. Vojnotehnički glasnik, vol. 44, br. 5, str. 517-524
Korolija, D. (1997) Troškovi transporta rezervnih delova za održavanje modularno građenih elektronskih uređaja. Vojnotehnički glasnik, vol. 45, br. 1, str. 15-22
Korolija, D. (1997) Model korektivnog održavanja elektronskih uređaja u sistemu održavanja sa više nivoa. Vojnotehnički glasnik, vol. 45, br. 6, str. 649-661
Korolija, D. (1998) Optimizacija korektivnog održavanja elektronskog uređaja nabavljenog na tržištu. Vojnotehnički glasnik, 46(3): 281-294
Korolija, D. (1998) Optimizacija korektivnog održavanja pri projektovanju i razvoju savremenog elektronskog uređaja. Naučnotelmički pregled, vol. XLVII1, no.5, pp.94-101
Korolija, D. (1998) Donošenje odluke opravi-odbaci kod modularno građenih elektronskih uređaja. Vojnotehnički glasnik, vol. 46, br. 5, str. 513-526
Korolija, D. (1999) Određivanje optimalne varijante ugrađenog mernog elementa u elektronskom sistemu. Vojnotehnički glasnik, vol. 47, br. 6, str. 15-32
Petrović, J., Barkovuć, M. (1985) Tehnologija održavanja TMS Kov OS i sistema snabdevanja rezervnim dijelovima. Zagreb: VVTŠ KoV, Int. dok
Todorović, J.B. (1993) Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema. Beograd: Gorapres
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.