Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
Kultura
2010, br. 126-2, str. 92-103
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/04/2011
Zagrljaj u pokretu - tango između individualnog doživljaja i društvene prakse
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

Sažetak

Predmet interesovanja su prostori u kojima se dešavaju susreti između tango plesača i gde ljudi više različitih nacionalnosti i identiteta praktikuju ovaj ples, koristeći Argentinu kao moćnu referentnu tačku, ali u isto vreme konstituišući različite tango izraze. Nove informacione tehnologije, promene u mas-medijima, povećana mobilnost i protok ljudi, promenljive prakse subjektivizacije, zajedno sa intenzivnim i nekad suprotstavljenim životnim 'kulturnim poetikama' - sve su deo onoga što čini mogućim formiranje autentične tango društvene prakse. Koje su mogućnosti u datoj situaciji za pokret i brzinu tela tango plesača u najintimnijem prostoru koji oni dele, izraženom kroz određeno shvatanje zagrljaja, i određeno shvatanje hoda tj. koraka? U kojim se sve okolnostima i okruženju aktualizuje zagrljaj? Kako javni izraz zagrljaja otvara prostor za poluprivatno otelovljenje zagrljaja u društvenoj areni? Ovde se bavimo istraživanjem transnacionalne 'dinamike' tango plesa, kao i ontološkim dimenzijama tango plesa.

Ključne reči

tango; prostor; pokret; transnacionalno; lokalno

Reference

Appadurai, A. (1996) Modernity at large: Cultural dimension of globalization. Minneapolis, itd: University of Minnesota Press, 55
Burstin, D. (1983) Od putnika do turiste. Kultura, 81-83, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd
de Graaff, A. (2002) Dossier Tango - A socio-cultural study into tango argentine. free Internet ed
García-Olivares, A., Vidal, P. (2002) Information and dancing: an informational analysis of the underground communication in the tango dance. u: Electronic Workshop of the Foundations of Information Science
Mandić, T. (2003) Komunikologija - psihologija komunikacije. Beograd: Clio
Pelinski, R. (2000) El Tango Nómade Ensayos Sobre la Diáspora del Tango. u: Humbert B. [ur.] El Tango en Paris de 1907 a 1920, Buenos Aires: Corregidor
Sabá, B. (2004) Glosario de Tango Danza: Terminos claves en la danza de Tango Argentino. Stuttgart: Abrazos Books
Santana, E. (2003) Bodies of tango: Between the transcendental and the mundane. USA, 20 minutes
Savigliano, M. (1995) Tango and the political economy of passion. Colorado: Westview Press
Stojković, B.V. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja štampa
Taylor, J.M. (1998) Paper tangos. Durham: Duke University Press
Thompson, R.F. (2005) Tango: The art history of love. New York: Pantheon Books
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Čigoja štampa